Reatimes.vn

Nhiều giáo sư, tiến sĩ hàng đầu công nhận Meey Land là doanh nghiệp KH&CN

Nhiều giáo sư, tiến sĩ hàng đầu công nhận Meey Land là doanh nghiệp KH&CN

Ngày 15/3/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land chính thức được Sở Khoa học và Công nghệ - UBND Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ số 97/DNKHCN.


TOP