Aa

Tỉnh Thanh Hóa "giải cứu" hàng nghìn sổ đỏ và giao dịch bị "đóng băng"

Thứ Tư, 22/04/2020 - 11:04

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định về việc sửa đổi hiệu lực thi hành Quyết định 1057 và Quyết định số 1058. Theo đó, "số phận" của hàng nghìn hồ sơ, sổ đỏ thoát khỏi cảnh "đóng băng".

Ngày 21/4/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã có tờ trình số 347/TTr-STNMT về việc sửa đổi hiệu lực thi hành Quyết định số 1057 và 1058 ngày 26/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Theo 2 quyết định trên, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 37, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP không thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa cho biết, theo các quyết định trên, UBND các huyện, thị xã, thành phố đang tạm dừng phê duyệt các hồ sơ liên quan đến đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và các giao dịch có liên quan (vì không còn thẩm quyền), gây ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ và lợi ích công dân. Trong khi đó, Văn phòng đăng ký đất đai một cấp ở các địa phương (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) chưa được kiện toàn.

"Đây là bộ thủ tục hành chính được ban hành để áp dụng thực hiện cho hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai một cấp. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, việc kiện toàn tổ chức bộ máy tại các chi nhánh trực thuộc Văn phòng đăng ký đất đai chưa thực hiện xong do kết quả tuyển dụng viên chức chưa được phê duyệt.

Theo quy định, việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. Vì vậy, để đảm bảo việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai tại UBND các huyện, thị xã, thành phố được thường xuyên liên tục, nhằm giải quyết đảm bảo quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cảu người dân, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình dự thảo quyết định sửa đổi hiệu lực hai quyết định trên", tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa nêu rõ.

Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa.

Căn cứ tờ trình trên, cùng ngày, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định về việc sửa đổi hiệu lực thi hành Quyết định 1057/QĐ-UBND và Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, tại Điều 3 ở cả 2 Quyết định 1057 và 1058 quy định: "Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký”. Nay đã được sửa đổi thành: “Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2020”.

Như vậy, với việc UBND tỉnh sửa đổi theo hướng "nới lỏng" thời gian hiệu lực thi hành của các quyết định trước đó, hàng nghìn hồ sơ, sổ đỏ được ký cấp sau ngày 26/3 sẽ được “cứu sống”. Hay nói cách khác, hiệu lực của các giao dịch, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp sau ngày 26/3/2020 được đảm bảo về mặt pháp lý. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, đến ngày 1/7/2020 hệ thống một cấp Văn phòng đăng ký đất đai ở các địa phương phải được kiện toàn xong xuôi.

Trước đó, Reatimes đã có bài viết Hàng nghìn hồ sơ, sổ đỏ có nguy cơ bị hủy và "đóng băng" giao dịch vì việc tham mưu, ban hành quyết định không gắn với thực tiễn.

Cụ thể, ngày 26/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 1058/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa. Theo đó, Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và  thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất không còn thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, tức là gần 1 tháng sau khi Quyết định 1058 có hiệu lực, nhiều Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tại các địa phương trong tỉnh vẫn chưa được kiện toàn về nhân sự, bộ máy con dấu chưa chính thức đi vào hoạt động theo mô hình một cấp. Điều này dẫn đến những tồn đọng liên quan tới thủ tục đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các địa phương trong tỉnh.

Điều đáng nói là, tại thời điểm Quyết định 1058 có hiệu lực tức ngày 26/3/2020, tại rất nhiều địa phương trong tỉnh còn tình trạng tồn đọng hồ sơ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký, cấp sau ngày 26/3.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top