TAG:

tổ chức tài chính

 • 14/04/2021, 06:27

  Sớm đưa trái phiếu xanh vào thị trường trong năm 2021

  Sớm đưa trái phiếu xanh vào thị trường trong năm 2021

  Tại Việt Nam, nhu cầu vốn cho phát triển các dự án xanh, đặc biệt là dự án năng lượng tái tạo rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu này, việc đẩy mạnh các sản phẩm tài chính xanh, trong đó có trái phiếu xanh là tất yếu.

 • 23/11/2019, 16:36

  Lãi suất giảm, chứng khoán hưởng lợi

  Lãi suất giảm, chứng khoán hưởng lợi

  Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tính toán một điểm rơi mang tính chuyển đổi từ cuối năm 2019 sang năm 2020, nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.


TOP