Aa

TP. Cần Thơ tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm quảng cáo ngoài trời

Hữu Lễ
Hữu Lễ huule.baodnhn@gmail.com
Thứ Ba, 09/07/2024 - 06:00

Hiện nay, hoạt động quảng cáo ngoài trời đóng vai trò quan trọng trong việc quảng cáo sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu… Tuy nhiên, việc kiểm soát và quản lý quảng cáo ngoài trời cần phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật, để đảm bảo tính hợp pháp, an toàn và mỹ quan đô thị.

Mới đây, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ ký kế hoạch 135/KH-UBND giao cho Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biển giáo dục pháp luật về quảng cáo và các quy định khác có liên quan; kịp thời triển khai, hướng dẫn thực hiện đối với các quy định mới liên quan đến hoạt động quảng cáo nhằm tạo điều kiện thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo và trang bị kiến thức pháp luật cho các doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo.

Kịp thời rà soát, cập nhật các quy định mới; tổng hợp các vướng mắc, bất cập từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo và các địa phương, từ đó rà soát, điều chỉnh quy hoạch phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, tránh tình trạng chống chéo giữa các quy định với nhau.

TP. Cần Thơ tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm quảng cáo ngoài trời- Ảnh 1.

Theo quy định, quảng cáo ngoài trời phải thực hiện đúng theo Luật Quảng cáo 2012. Đồng thời, phải phù hợp với quy hoạch quảng cáo ngoài trời được UBND tỉnh, thành phố phê duyệt và phù hợp quy định về quy chuẩn, kỹ thuật phương tiện quảng cáo ngoài trời theo Thông tư 19/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Theo quy định, quảng cáo ngoài trời phải thực hiện đúng theo Luật Quảng cáo 2012. Đồng thời, phải phù hợp với quy hoạch quảng cáo ngoài trời được UBND tỉnh, thành phố phê duyệt và phù hợp quy định về quy chuẩn, kỹ thuật phương tiện quảng cáo ngoài trời theo Thông tư 19/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp treo băng ron quảng cáo không đúng quy định, nhiều bảng hiệu, băng rôn quảng cáo nằm chung đường dây điện trung thế, cáp viễn thông… nên nguy cơ chập điện gây cháy nổ luôn tiềm ẩn.

TP. Cần Thơ tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm quảng cáo ngoài trời- Ảnh 2.

Một doanh nghiệp treo băng ron quảng cáo nằm chung đường dây điện trung thế, cáp viễn thông… nên nguy cơ chập điện gây cháy nổ luôn tiềm ẩn. (Ảnh: Hữu Lễ)

Để khắc phụ hiện trạng trên, phù hợp với quy hoạch quảng cáo ngoài trời, UBND thành phố yêu cầu cơ quan chủ trì là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tiến hành rà soát, triển khai phương án thu hồi, đề nghị tháo dỡ đối với các phương tiện tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời đã hết hạn, quảng cáo không phép, sai phép; sắp xếp lại, cải tạo, sửa chữa, tháo dỡ hoặc duy tu bảo dưỡng, điều chỉnh, nâng cấp các phương tiện tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời đã xuống cấp, không đảm bảo tiêu chuẩn quy định.

Rà soát, kiểm tra đánh giá chất lượng, an toàn công trình quảng cáo (đặc biệt là các bảng quảng cáo tấm lớn, màn hình chuyên quảng cáo đứng độc lập), biển hiệu; thực hiện điều chỉnh các vị trí quảng cáo ngoài trời về vị trí, diện tích, chất liệu, hình thức phù hợp với yêu cầu phát triển theo Quy hoạch quảng cáo ngoài trời, Quy hoạch TP. Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy định khác có liên quan. UBND TP Cần Thơ yêu cầu phải hoàn thành trong quý III/2024.

Ngoài ra, UBND thành phố đề nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động quảng cáo; kiểm soát nội dung quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên các phương tiện quảng cáo ngoài trời nhằm đảm bào quyền lợi và cũng cố niềm tin của người tiêu dùng; kiểm tra xử lý đối với các phương tiện quảng cáo lắp đặt sai quy định về xây dựng, giao thông và các quy địn khác có liên quan.

Trước đó, ngày 25/12/2023, UBND TP. Cần Thơ có quyết định 3143/QĐ-UBND, phê duyệt quy hoạch quảng cáo ngoài trời TP Cần Thơ giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến 2050.

Theo quy hoạch được phê duyệt, mục tiêu đến năm 2025, hình thành và phát triển các loại hình phương tiện tuyên truyền cổ động chính trị, phục vụ lợi ích xã hội kết hợp quảng cáo thương mại và quảng cáo thương mại ngoài trời đạt chất lượng cao, đồng bộ, phù hợp với kiến trúc cảnh quan, môi trường, phát huy được các giá trị về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội; đáp ứng yêu cầu tuyên truyền nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội TP. Cần Thơ…

Xác định cụ thể nguyên tắc, vị trí đất đai, không gian, quy mô, hình thức và nội dung của các phương tiện quảng cáo ngoài trời; xây dựng phương án khai thác cụ thể, làm cơ sở quyết định phương án thu hút đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực để xây dựng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại phục vụ tuyên truyền nhiệm vụ chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố, góp phần mang lại hiệu quả về kinh tế và giảm chi từ nguồn ngân sách của thành phố;

Phát huy tốt vai trò trách nhiệm của các ngành, các cấp; đồng thời, tạo sự đồng bộ và thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động tuyên truyền và quảng cáo trên địa bàn thành phố.

Để triển khai thực hiện tốt quy hoạch, UBND TP đề ra các giải pháp thực hiện như: Công bố, triển khai Quy hoạch quảng cáo ngoài trời và các văn bản có liên quan trong hoạt động quảng cáo; phát triển nguồn nhân lực; tăng cường liên kết, hợp tác trong phát triển quảng cáo; ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ; tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm; triển khai phương án khai thác các vị trí quảng cáo; cơ chế sử dụng nguồn vốn và huy động vốn đầu tư.

TP. Cần Thơ tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm quảng cáo ngoài trời- Ảnh 3.

Năm 2023, Thanh tra Sở VH-TT&DL kiếm tra tổng số 84 lượt cơ sở quáng cáo, xử phạt vi phạm hành chính 08 cơ sở, phạt tiền 127 triệu đồng; nhắc nhở, hướng dẫn, chấn chỉnh 35 cơ sở; buộc tháo dỡ 54 băng rôn, trên 200 tấm quảng cáo rao vặt đóng đính lên cây xanh, 10 pano, biển hiệu, 05 bảng quảng cáo có chứa nội dung cá cược, cờ bạc. (Ảnh: Hữu Lễ)

Theo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, trong năm 2023, Thanh tra Sở đã tổ chức thực hiện tiến hành kiếm tra tổng số 84 lượt cơ sở quáng cáo, xử phạt vi phạm hành chính 08 cơ sở, phạt tiền 127.000.000 đồng; nhắc nhở, hướng dẫn, chấn chỉnh 35 cơ sở; buộc tháo dỡ 54 băng rôn, trên 200 tấm quảng cáo rao vặt đóng đính lên cây xanh, 10 pano, biển hiệu, 05 bảng quảng cáo có chứa nội dung cá cược, cờ bạc. Ngoài ra, Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND phường, xã thuộc các quận, huyện cũng đã kịp thời xử lý buộc tháo dỡ trên 300 tấm quảng cáo rao vặt, trên 20 biến hiệu có chứa nội dung quảng cáo cá cược, cờ bạc và nhiều băng rôn, phướn bị sút xổ làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, thực hiện kiểm tra tổng số 39 lượt cơ sở quảng cáo, xử phạt vi phạm hành chính 02 cơ sở, phạt tiền 5.000.000 đồng. Buộc tháo dỡ trên 100 tấm quảng cáo rao vặt, 05 băng rôn, 02 bảng quảng cáo bị sút xổ, xoá 38 vật dụng, miếng dán quảng cáo có nội dung cá cược tại các quán ăn, uống giải khác. Nhắc nhở, chấn chỉnh 10 cơ sở.

Từ đó, đã kéo giảm đáng kể về các hành vi quảng cáo sai quy định trên pano, băng rôn, biển hiệu...

Theo Điều 8 Luật Quảng cáo 2012

Điều 8: Hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo

16. Treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng.

Điều 27. Quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

1. Việc đặt bảng quảng cáo, băng-rôn phải tuân thủ quy định về khu vực bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa; hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện quốc gia; không được che khuất đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng; không được chăng ngang qua đường giao thông và phải tuân thủ quy hoạch quảng cáo của địa phương và quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

2. Các sản phẩm quảng cáo thể hiện trên bảng quảng cáo, băng-rôn phải ghi rõ tên, địa chỉ của người thực hiện.

3. Quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn có nội dung tuyên truyền, cổ động chính trị, chính sách xã hội phải tuân theo những quy định sau:

a) Biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa của người quảng cáo phải đặt ở phía dưới cùng đối với bảng quảng cáo, băng-rôn dọc và phía bên phải đối với băng-rôn ngang;

b) Diện tích thể hiện của biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa của người quảng cáo không quá 20% diện tích bảng quảng cáo, băng-rôn.

4. Thời hạn treo băng-rôn không quá 15 ngày.

Quy định xử phạt vi phạm quảng cáo ngoài trời

Quy định xử phạt vi phạm biển quảng cáo ngoài trời theo Điều 60 Nghị định 158/2013/NĐ-CP và được bổ sung bởi Nghị định 28/2017/NĐ-CP:

Phạt tiền từ 1 triệu – 2 triệu đồng: Nếu treo, dựng, đặt bảng quảng cáo sai vị trí đã quy hoạch. Hoặc sai vị trí mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Phạt tiền từ 30 triệu – 40 triệu đồng: Xây dựng bảng quảng cáo đứng (trụ pano quảng cáo) một mặt có diện tích từ 40m2 mà không xin giấy cấp phép.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top