Aa

TP.HCM đẩy mạnh xử lý phế thải từ các nhà máy nhiệt điện để làm vật liệu xây dựng

Thứ Năm, 08/07/2021 - 07:30

UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo về việc đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng.

UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất VLXD và trong công trình xây dựng.

Theo đó, thành phố giao các sở, ngành liên quan, thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc phạm vi quản lý và nghiên cứu thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg; phối hợp với Bộ chuyên ngành (khi có yêu cầu phối hợp) theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng.

Tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn ưu tiên sử dụng tro, xỉ, thạch cao đạt chuẩn và các sản phẩm vật liệu xây dựng tro, xỉ, thạch cao trong thành phần. Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra công tác quản lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao trên địa bàn trong quá trình thực hiện quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Hiện nay, các nhà máy nhiệt điện than đang thải ra khá nhiều tro xỉ. Việc ứng dụng vào vật liệu sản xuất sẽ đem lại hiệu quả cao.
Hiện nay, các nhà máy nhiệt điện than đang thải ra khá nhiều tro xỉ. Việc ứng dụng vào vật liệu sản xuất sẽ đem lại hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan được thành phố phân công chủ trì theo chức năng, nhiệm vụ, nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 08/CT-TTg trên địa bàn thành phố.

Sở Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các Sở ngành và cơ quan liên quan tham mưu cho UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương trong việc hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với diện tích bãi chứa chất thải vượt quá 2 năm sản xuất phù hợp với quy mô, công suất của dự án; thời hạn hoàn thành trước ngày 31/12/2022.

Đồng thời, chỉ cấp diện tích bãi thải cho các dự án nhà máy sản xuất nhiệt điện, phân bón, hóa chất với dung lượng chứa tối đa cho 2 năm sản xuất theo công suất thiết kế. Không cấp phép mở rộng các bãi thải tro, xỉ, thạch cao đã được phê duyệt trước đây.

Sở Tài nguyên và Môi trường được yêu cầu chủ trì, phối hợp với TP. Thủ Đức và các quận, huyện, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố và các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và thực hiện các quy định của pháp luật về môi trường tại các cơ sở phát thải tro, xỉ, thạch cao đối với các dự án trên địa bàn thành phố thuộc phạm vi quản lý.

Đồng thời, công bố công khai các cơ sở phát thải không thực hiện cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và không thực hiện đúng các nội dung trong đề án xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao mà các cơ sở phát thải đã lập và phê duyệt. Cũng như triển khai, phổ biến đến các chủ cơ sở phát thải và cơ sở xử lý tro, xỉ, thạch cao phế thải trên địa bàn thực hiện.

Thành phố cũng giao Sở Khoa học và Công nghệ ưu tiên các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố về nghiên cứu sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong công trình xây dựng.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố và các cơ quan liên quan tiếp tục đề nghị các cơ sở sản xuất xi măng trên địa bàn TP.HCM phải tăng cường nghiên cứu và sử dụng tro, xỉ, thạch cao FGD, thạch cao PG làm nguyên liệu, phụ gia trong quá trình sản xuất. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng nghiên cứu sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top