Reatimes.vn

Diễn đàn Bất động sản mùa thu lần thứ 1
Sai phạm của Sở Tài nguyên và Môi trường tại loạt dự án Nam Sài Gòn

Sai phạm của Sở Tài nguyên và Môi trường tại loạt dự án Nam Sài Gòn

Thanh tra TP.HCM đã phát hiện nhiều sai phạm của Sở Tài nguyên – Môi trường trong việc quản lý, sử dụng đất được thu hồi tại Dự án quỹ đất đô thị cho Thành phố, dọc đường Nguyễn Hữu Thọ.
11:40, 18/09/2023

Thông tin này được Thanh tra TP.HCM nêu rõ tại văn bản số 127/TB-TTTP-P3 thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất được thu hồi tại dự án tạo quỹ đất đô thị cho Thành phố, dọc đường Nguyễn Hữu Thọ thuộc xã Phước Kiển và xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè.

Tại kết luận này, theo Thanh tra TP.HCM, hầu như toàn bộ khu đất được thu hồi tại Dự án Quỹ đất đô thị cho Thành phố đã được Sở Tài nguyên-Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay một số nơi chưa hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, chưa hoàn thành việc chỉnh lý hoặc thu hồi các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân bị giải tỏa.

Sở Tài nguyên và Môi trường (ký thừa ủy quyền) cấp giấy chứng nhận tại Phân khu 23, 33, 35 cho Công ty P.L với mục đích đất ở tại đô thị hoặc xây dựng nhà ở đối với toàn bộ diện tích đất, là không đúng theo chức năng quy hoạch tại Văn bản số 2990/QHKT-ĐB2 và Quyết định số 453/QĐ-UBND. UBND TP đã có chỉ đạo giao Sở Tài nguyên - Môi trường kiểm tra, xử lý, khắc phục nhưng đến nay chưa thực hiện.

Bên cạnh đó, Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố cập nhật biến động chuyển quyền sử dụng đất 2,55ha (trong đó có một phân phân khu số 6) thuộc một phần Dự án Khu dân cư Phước Nguyên Hưng từ Công ty Tài Nguyên sang Công ty Hoàng Nguyên năm 2008, trước khi UBND TP có Quyết định số 3414/QĐ-UBND ngày 9/8/2010 cho phép chuyển nhượng một phần dự án. Điều này là chưa đúng quy định tại khoản 7 Điều 2 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

Thanh tra TP.HCM cho rằng, trách nhiệm thuộc về Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Xây dựng, Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố, UBND huyện Nhà Bè, chủ đầu tư dự án Quỹ đất đô thị, các chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan theo thời ký phát sinh vụ việc.

Ngoài ra, quá trình thanh tra, các chủ đầu tư có dự án kinh doanh bất động sản tại khu đất thuộc Quỹ đất dự trữ cho Thành phố chưa cung cấp tài liệu thể hiện việc kê khai, nộp thuế liên quan đến hoạt động góp vỗn bằng quyền sử dụng đất. Thanh tra TP.HCM cho rằng, cần tiếp tục chuyển giao cho cơ quan thuế kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.

Trách nhiệm này thuộc về Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất Thành phố, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên – Môi trường, các chủ đầu tư dự án và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan theo thời kỳ phát sinh vụ việc.

Một góc tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, huyện Nhà Bè - Ảnh: Doanhnhanvn.vn

Từ kết luận thanh tra, Thanh tra TP.HCM đã kiến nghị Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo. Ngày 31/7/2023, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi có nhiều nội dung chỉ đạo tại văn bản số 3703/UBND-ĐT, về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất được thu hồi tại Dự án tạo quỹ đất đô thị cho Thành phố, dọc đường Nguyễn Hữu Thọ, huyện Nhà Bè.

Trong đó, UBND TP giao Sở Tài nguyên – Môi trường khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM về việc kiểm tra, khắc phục việc cấp giấy chứng nhận tại Phân khu 23, 33, 35 với mục đích đất ở tại đô thị hoặc xây dựng nhà ở đối với toàn bộ diện tích đất, không đúng theo chức quy hoạch nêu tại Công văn số 2990/QHKT-DB2 ngày 28/9/2004 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc và quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 28/9/2007 của UBND huyện Nhà Bè.

Sở Tài nguyên – Môi trường cũng được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan, khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM tại công văn số 871/UBND-NCPC ngày 23/3/2022 về việc chuẩn bị thủ tục tố tụng vụ án hành chính số 63/2001/TLST-HC ngày 23/2/2021. Theo đó, Sở Tài nguyên - Môi trường cần rà soát việc cấp giấy chứng nhận tại phân khu 4-6, hoàn thiện phần nội dung văn bản phúc đáp tòa án đảm bảo tính pháp lý cho lập luận (nhất là việc cấp Giấy chứng nhận số AĐ758031 ngày 15/6/2006 cho Công ty Tài Nguyên) để báo cáo UBND TP.HCM xem xét, xử lý theo quy định.

Trên cơ sở kết quả rà soát về quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tại dự án đã triển khai liên quan đến các khu đất thuộc dự án Quỹ đất đô thị cho Thành phố của Sở Quy hoạch - Kiến trúc và chỉ đạo xử lý có liên quan của UBND TP, Sở Tài nguyên – Môi trường xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có) của các chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền quyết định để thu nộp kịp thời vào ngân sách Nhà nước.

Cơ quan này còn được giao phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND huyện Nhà Bè rà soát, kiểm tra để xử lý các vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư, quản lý sử dụng đất đai, môi trường tại các dự án, khu đất thuộc Quỹ đất dự trữ tại kết luận thanh tra theo thẩm quyền về quản lý nhà nước chuyên ngành. Thời gian thực hiện xong trước ngày 30/9/2023./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP