Reatimes.vn

VIDEO

27/06/2020 08:30 - GMT+7
Hội thảo Vai trò hoạt động môi giới trong quản lý và phát triển thị trường bất động sản tại Việt Nam

Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 2020:

Hội thảo Vai trò hoạt động môi giới trong quản lý và phát triển thị trường bất động sản tại Việt Nam

Hội thảo "Vai trò hoạt động môi giới trong quản lý và phát triển thị trường bất động sản tại Việt Nam" nằm trong khuôn khổ sự kiện chuyên biệt "Ngày hội Môi giới bất động sản Việt Nam 2020", được tổ chức bởi Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng và Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

Thúy An


TOP