Aa

Bạc Liêu: Tập đoàn Hoàng Phát chuyển nhượng lại toàn bộ dự án nhà thương mại liên kế

Hữu Lễ
Hữu Lễ huule.baodnhn@gmail.com
Thứ Năm, 04/07/2024 - 09:05

Công ty Cổ phần Đầu tư tập đoàn Hoàng Phát là Chủ đầu tư khu đô thị mới Hoàng Phát đã chuyển nhượng dự án Khu nhà thương mại liên kế cho Công ty Xây dựng Hoàng Tiền.

Thông tin này được Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết. Theo đó, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ký quyết định 185/QĐ-UBND ngày 1/7/2024, cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án khu nhà  thương mại liên kế - lô đất TMDV 1C, khu đô thị mới Hoàng Phát, phường 1, TP. Bạc Liêu.

Dự án nhà thương mại liên kế thuộc lô đất TMDV 1C được Chủ tịch UBND tỉnh cho phép đầu tư xây dựng và phê duyệt điều lệ quản lý thực hiện dự án Khu đô thị mới Hoàng Phát theo quyết định 781/QĐ-UBND ngày 21/4/2011.

Bạc Liêu: Tập đoàn Hoàng Phát chuyển nhượng lại toàn bộ dự án nhà thương mại liên kế- Ảnh 1.

Khu đô thị mới Hoàng Phát, TP. Bạc Liêu. (Ảnh: Hữu Lễ)

Cụ thể, mục tiêu của dự án là xây dựng nhà thương mại liên kế; diện tích sử dụng đất 9.021,34m2; Tổng mức đầu tư: 119.027.602.376 đồng; Tổng diện tích sàn xây dựng: 16.855,36m2 sàn, công trình xây dựng với quy mô 3 tầng. Số lượng và cơ cấu sản phẩm, 55 căn nhà thương mại liên kế. Thời gian hoạt động của dự án đến ngày 6/12/2060.

Tiến độ thực hiện dự án 24 tháng (kể từ ngày được cấp Giấy phép xây dựng số 03/GPXD ngày 12/01/2024 của UBND TP Bạc Liêu). Hiện nay dự án đã triển khai thi công đến hạng mục dầm, sàn tầng 1.

Theo nội dung văn bản, bên chuyển nhượng phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước theo quy định. Bàn giao toàn bộ hồ sơ dự án cho bên nhận chuyển nhượng.

Chuyển giao đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình đối với toàn bộ dự án cho bên nhận chuyển nhượng để tiếp tục đầu tư xây dựng, kinh doanh, trừ các quyền và nghĩa vụ đã thực hiện xong mà không liên quan đến bên nhận chuyển nhượng và việc tiếp tục triển khai dự án.

Trước khi làm thủ tục bàn giao ít nhất 15 ngày phải thông báo bằng văn bản cho tất cả khách hàng, các bên có liên quan (nếu có) biết và đăng tải ít nhất trên một tờ báo phát hành tại địa phương hoặc đài truyền hình địa phương về việc chuyển nhượng dự án. Trường hợp khách hàng hoặc các bên có liên quan có ý kiến về quyền lợi của mình liên quan đến dự án thì bên chuyến nhượng có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật trước khi làm thủ tục bàn giao dự án.

Đối với bên nhận chuyển nhượng, phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước theo quy định. Kế thừa và thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư chuyển nhượng đã chuyển giao. Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh dự án theo đúng tiến độ nội dung của dự án và quy hoạch xây dựng đã được duyệt; Làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai và các quyền và nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Bạc Liêu: Tập đoàn Hoàng Phát chuyển nhượng lại toàn bộ dự án nhà thương mại liên kế- Ảnh 2.

Bên trong Khu Đô thị mới Hoàng Phát, TP. Bạc Liêu.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm công bố công khai quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản, trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng và chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của việc thẩm định hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ dự án nêu trên theo đúng quy định; Đồng thời, chịu trách nhiệm làm cơ quan đầu mối trong việc theo dõi, giám sát thực hiện trong quá trình triển khai dự án cho đến khi kết thúc hoàn thành dự án, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc thì xử lý theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật; trường hợp vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo đề xuất hướng xử lý theo đúng quy định, trình UBND tỉnh quyết định.

Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, UBND TP. Bạc Liêu và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình thực hiện theo dõi, giám sát thực hiện; Đồng thời, hướng dẫn bên chuyển nhượng dự án, bên nhận chuyển nhượng dự án thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục và trách nhiệm, nghĩa vụ của đơn vị mình đối với Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật hiện hành (kể cả việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất do thay đối hệ số sử dụng đất – nếu có) và tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 như sau:

Điều kiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

1. Dự án bất động sản được chuyển nhượng phải có các điều kiện sau đây:

a) Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt;

b) Dự án, phần dự án chuyển nhượng đã hoàn thành xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thì phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt;

c) Dự án không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Không có quyết định thu hồi dự án, thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp có vi phạm trong quá trình triển khai dự án thì chủ đầu tư phải chấp hành xong quyết định xử phạt.

2. Chủ đầu tư chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng.

3. Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có đủ năng lực tài chính và cam kết tiếp tục việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, nội dung dự án.Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top