Aa

Chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất trang trại chăn nuôi như thế nào?

Chủ Nhật, 24/09/2023 - 16:45

Nhiều người dân muốn chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất trang trại chăn nuôi, thế nhưng vẫn chưa nắm được trình tự thủ tục.

Trình tự, thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang làm trang trại:

- Hồ sơ đăng kí biến động đất đai:

+ Đơn đăng kí biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; giấy chứng nhận quyền sử hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sau đây gọi chung là giấy chứng nhận).

+ Chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân và sổ hộ khẩu.

Cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

- Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với trường hợp:

+ Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức.

+ Giao đất đối với cơ sở tôn giáo.

+ Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.

+ Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu từ nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê; tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp.

+ Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với trường hợp:

+ Giao đất cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0.5 ha trên phải có văn bản chấp thuận của ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;

Nhiều người dân muốn chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất trang trại chăn nuôi, thế nhưng vẫn chưa nắm được trình tự thủ tục. (Ảnh minh họa: IT)

- Giao đất đối với cộng đồng dân cư: 

Tại khoản 2 và 3 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng kí chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo đó, thủ tục chuyển từ đất trồng lúa sang đất làm trang trại được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ, gồm có: Đơn đăng ký biến động đất đai theo mẫu; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy tờ tùy thân của người có yêu cầu.

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai tiến hành kiểm tra hồ sơ; xác minh thực địa trong trường hợp xét cần thiết; xác nhận vào đơn đăng ký; xác nhận mục đích sử dụng vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chỉnh lý và cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có).

- Trao giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã. Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận, sau đó trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thì ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến văn phòng đăng kí đất đai.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top