Bài viết từ GS.TSKH. Nguyễn Quang Thái

Thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế và những vấn đề đặt ra

Thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế và những vấn đề đặt ra

Đối thoại

Với khát vọng vì một Việt Nam hùng cường, trên cơ sở những thành quả bước đầu đã đạt được trong hành trình đổi mới, chúng ta có quyền tin tưởng sẽ tận dụng được những cơ hội lịch sử trao cho, kết hợp với sức mạnh nội sinh và xu hướng thời đại, để vượt qua bẫy thu nhập trung bình, trở thành nước phát triển có thu nhập cao, quốc gia thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc.

Xem thêm

Lên đầu trang
Top