Bài viết từ TSKH. Võ Đại Lược

Cuộc đổi mới kinh tế lần thứ hai: Việt Nam phải tìm kiếm một con đường phát triển của riêng mình

Cuộc đổi mới kinh tế lần thứ hai: Việt Nam phải tìm kiếm một con đường phát triển của riêng mình

Tầm vóc Việt Nam

Việc định hướng chiến lược phát triển kinh tế 10 năm tới có tầm quan trọng đặc biệt để tạo bước ngoặt mang tính đột phá. Muốn vậy cần nhìn lại quá trình thực hiện chiến lược kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

Xem thêm

Lên đầu trang
Top