Aa

Đề xuất xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi)

Thứ Năm, 05/10/2023 - 11:00

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Thủ tướng về việc bổ sung Chương trình công tác của Chính phủ năm 2023. Trong đó, đề nghị bổ sung việc xây dựng 05 Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh BĐS.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13/6/2022 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 06/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Bộ Xây dựng là cơ quan được Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức xây dựng dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Trong tháng 10/2023, Chính phủ sẽ trình Quốc hội thông qua vào Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV (dự kiến khai mạc vào ngày 23/10 tới đây - PV).

Đề xuất xây dựng các Nghị định hướng dẫn 2 dự án Luật quan trọng (trình trong tháng 12/2023) để đảm bảo thi hành đồng bộ, thống nhất.

Đại diện Bộ Xây dựng cho biết, để đảm bảo việc thi hành 2 dự án Luật sửa đổi quan trọng trên khi được thông qua, Bộ có đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung việc xây dựng 05 Nghị định hướng dẫn (dự kiến sẽ trình trong tháng 12/2023) theo trình tự, thủ tục rút gọn vào Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đối với Luật Nhà ở (sửa đổi) sẽ gồm 03 Nghị định hướng dẫn, gồm: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (sửa đổi); hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, hiệu lực thi hành 45 ngày sau khi Luật Nhà ở (sửa đổi) được ban hành. Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, hiệu lực thi hành cũng dự kiến từ ngày 01/7/2024.

Đối với Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có 02 Nghị định hướng dẫn, đó là: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Cả 2 Nghị đình này dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

Trong phiên họp thứ 26 mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 6. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 25 ngày; khai mạc vào ngày 23/10/2023 và dự kiến bế mạc vào sáng ngày 29/11/2023.

Kỳ họp lần này tiến hành theo 2 đợt. Cụ thể, đợt 1 là 20,5 ngày từ ngày 23/10 đến sáng ngày 16/11/2023; Đợt 2 là 4,5 ngày từ ngày 24/11 đến sáng ngày 29/11/2023.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top