Aa

Điều kiện sang tên sổ đỏ mới: Đất đang áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không được chuyển nhượng

Thứ Ba, 05/03/2024 - 06:02

Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025 đã sửa đổi, bổ sung, thay đổi về điều kiện sang tên sổ đỏ.

Cụ thể, Khoản 1 Điều 45 Luật Đất đai 2024 quy định người sử dụng đất được sang tên sổ đỏ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trừ trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất, chuyển đổi đất nông nghiệp khi dồn điền, đổi thửa, tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước, cộng đồng dân cư và trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 124 và điểm a khoản 4 Điều 127 của Luật này;

Đất không có tranh chấp/tranh chấp đã được giải quyết bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bản án, quyết định của Tòa án, quyết định, phán quyết của Trọng tài đã có hiệu lực;

Quyền sử dụng đất không bị kê biên, áp dụng biện pháp khác để bảo đảm thi hành án dân sự; Trong thời hạn sử dụng đất; Quyền sử dụng đất không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Như vậy, so với Luật Đất đai hiện hành, Luật Đất đai 2024 bổ sung thêm điều kiện quyền sử dụng đất đang bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời sẽ không được chuyển nhượng.

Điều kiện sang tên sổ đỏ mới: Đất đang áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không được chuyển nhượng- Ảnh 1.

Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025 đã sửa đổi, bổ sung, thay đổi về điều kiện sang tên sổ đỏ.

Vậy thế nào là đất đang bị áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời? Theo Điều 114 Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13, các biện pháp khẩn cấp tạm thời như: Kê biên tài sản đang tranh chấp; Cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp; Cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp; Phong tỏa tài sản…

Khoản 8 Điều 45 Luật Đất đai 2024 cũng quy định 3 trường hợp không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ngày 1/1/2025. Bao gồm:

(1) Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

(2) Cá nhân không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng thì không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở và đất khác trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng đó

(3) Tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mà pháp luật không cho phép nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất.

Đồng thời, bỏ quy định trường hợp, hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa. Tổ chức kinh tế cũng được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa theo quy định cụ thể.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top