Aa

Dự kiến đến năm 2030, Bạc Liêu xây dựng 17 đô thị

Hữu Lễ
Hữu Lễ huule.baodnhn@gmail.com
Thứ Năm, 29/02/2024 - 10:04

Định hướng đến năm 2030, tỉnh Bạc Liêu xây dựng 17 đô thị gồm: 1 đô thị loại I (thành phố Bạc Liêu); 1 đô thị loại III (thành phố Giá Rai); 5 đô thị loại IV (thị trấn Gành Hào, Hoà Bình, Phước Long, Châu Hưng và Ngan Dừa); 10 đô thị loại V (xã Vĩnh Hưng, Hưng Thành, Vĩnh Mỹ B, Vĩnh Thịnh, Ninh Quới A, Ba Đình, Phong Thạnh Tây B, Phước Long, Điền Hải, Định Thành).

Mục tiêu năm 2030 TP Bạc Liêu là đô thị loại I

Hiện tại, tỉnh Bạc Liêu gồm 12 đô thị, 1 đô thị loại II là TP. Bạc Liêu, 1 đô thị loại IV là Thị xã Giá Rai, 10 đô thị loại V gồm 5 thị trấn huyện lỵ và tăng thêm 5 đô thị loại V được công nhận từ các xã (xã Phước Long, xã Phong Thạnh tây B- huyện Phước Long; xã Vĩnh Hưng- huyện Vĩnh Lợi; xã Ninh Quới A- huyện Hồng Dân; xã Vĩnh Thịnh- huyện Hoà Bình) tuân thủ theo Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2023 và Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 02/6/2019 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung, các ngành, cấp địa phương đã rất nổ lực, quyết tâm đầu tư phát triển đô thị, nâng dần chất lượng, tỷ lệ đô thị hóa đạt 35,48%.

Dự kiến đến năm 2030, Bạc Liêu xây dựng 17 đô thị- Ảnh 1.

Định hướng đến năm 2030, tỉnh Bạc Liêu xây dựng 17 đô thị gồm: 1 đô thị loại I (thành phố Bạc Liêu).

Tại hội nghị công bố quyết định số 1598/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ, định hướng đến năm 2030, tỉnh Bạc Liêu xây dựng 17 đô thị gồm: 1 đô thị loại I (thành phố Bạc Liêu); 1 đô thị loại III (thành phố Giá Rai); 5 đô thị loại IV (thị trấn Gành Hào, Hoà Bình, Phước Long, Châu Hưng và Ngan Dừa); 10 đô thị loại V (xã Vĩnh Hưng, Hưng Thành, Vĩnh Mỹ B, Vĩnh Thịnh, Ninh Quới A, Ba Đình, Phong Thạnh Tây B, Phước Long, Điền Hải, Định Thành).

Theo báo cáo tổng kết năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ ngành xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024, mục tiêu đề ra tỷ lệ đô thị hóa trong năm 2023 là 39%, đến năm 2025 là 45%, dự kiến đến năm 2030 là 50%.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng cho biết, khả năng thực hiện mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 là rất khó đạt được mục tiêu đề ra nếu không khẩn trương sắp xếp ưu tiên nguồn lực cho công tác quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị. Qua đó, Sở Xây dựng đề xuất vẫn giữ nguyên tỷ lệ đô thị hóa đạt 45% đến năm 2025, phù hợp với định hướng của quốc gia về tỷ lệ đô thị hóa đồng thời làm mục tiêu phấn đấu thực hiện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Với quyết tâm đó, trong năm 2023, Sở Xây dựng đã thẩm định 7 đề án phân loại đô thị và trình UBND tỉnh công nhận các xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. Đến nay UBND tỉnh đã công nhận 04 xã đạt chuẩn đô thị loại V gồm: xã Ninh Quới A - huyện Hồng Dân; Xã Phong Thạnh Tây B - huyện Phước Long; xã Vĩnh Thịnh - huyện Hòa Bình; thị xã Điền Hải – huyện Đông Hải.

Kế hoạch 900 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2022-2025

Đối với công tác quản lý nhà và thị trường bất động sản, năm 2023, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 – 2030; kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2023; ban hành xây dựng tiêu chí đảm bảo yêu cầu về phòng chống thiên tai đối với công trình nhà ở thuộc sở hữu hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định diện tích nhà ở làm cơ sở để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ; xác định giá bán các hồ sơ nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước đủ kiện theo quy định pháp Luật Nhà ở; phối hợp các Sở, ngành thẩm định chủ trương đầu tư và thẩm định hồ sơ dự án nhà ở, khu đô thị mới.

Đồng thời, Sở đề xuất UBND tỉnh triển khai Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh Bạc Liêu thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ " Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023, tỉnh Bạc Liêu được giao chỉ tiêu 1.900 căn, trong đó giai đoạn 2022-2025 là 900 căn, giai đoạn 2026-2030 là 1.000 căn.

Dự kiến đến năm 2030, Bạc Liêu xây dựng 17 đô thị- Ảnh 2.

Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023, tỉnh Bạc Liêu được giao chỉ tiêu 1.900 căn, trong đó giai đoạn 2022-2025 là 900 căn, giai đoạn 2026-2030 là 1.000 căn. ảnh minh họa

Ngoài ra, Sở cũng báo cáo đề xuất UBND tỉnh cho phép nhà đầu tư là Công ty TNHH Hòa Bình An Khang được khảo sát tiếp cận lập quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, tại phường 5, thành phố Bạc Liêu; phương án bố trí Chi cục Hải quan và Điện lực thành phố Bạc Liêu tại khu đất Xí nghiệp dệt cũ phường 8, thành phố Bạc Liêu; kiến nghị liên quan đến việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án khu tái định cư bờ kè sông thành phố Bạc Liêu; xin chủ trương và kinh phí cải tạo hệ thống cây xanh trong di tích lịch sử cấp quốc gia Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi.

Song song đó, Sở cũng bổ sung suất đầu tư cho các công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, nhà ở có quy mô dưới 20 ha; phối hợp tham mưu, đề xuất quỹ nền tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng dự án mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Bạc Liêu, Hợp phần 3; xây dựng khu tái định cư Hồ Điều Hòa; tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cho phép người dân được tự xây dựng nhà ở; UBND huyện Hòa Bình kiến nghị xin áp dụng đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc theo Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND đối với 28 hộ gia đình, cá nhân có nhà bị ảnh hưởng dự án dầu tư xây dựng Khu đô thị mới thị trấn Hoà Bình huyện Hòa Bình.

Dự kiến đến năm 2030, Bạc Liêu xây dựng 17 đô thị- Ảnh 3.

Một dự án Khu đô thị mới tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. ảnh HL

Theo kế hoạch, năm 2024, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng đưa vào sử dụng; sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở theo Chương trình phát triển nhà ở được UBND tỉnh phê duyệt; Kiểm tra, hướng dẫn và xử lý các chủ đầu tư kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh không đúng quy định.

Phối hợp thẩm định năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện các dự án khu đô thị và nhà ở; xác định giá bán các hồ sơ nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước đủ kiện được bán theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP cho đối tượng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước có nhu cầu mua.

Tiếp tục triển khai xây dựng Đề án hỗ trợ các hộ gia đình chính chính sách người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở; hộ nghèo khu vực thiên tai địa bàn toàn tỉnh; thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bạc Liêu 5 năm, 2021-2025.

Tăng cường hỗ trợ các nhà đầu tư dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh; ưu tiên nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh Bạc Liêu thực; tiếp tục tổ chức kiểm tra các sàn giao dịch bất động sản, các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; tiếp tục duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản.

Tăng cường, đôn đốc kiểm tra và giám sát trong quản lý trật tự xây dụng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tinh quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, từng bước đưa công tác quản lý trật tự xây dựng đi vào nề nếp.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với các dự án gây bức xúc trong dư luận xã hội, nhằm giảm thất thoát vốn ngân sách nhà nước trong lĩnh vực đầu tư công. Tập trung thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước như: y tế; giáo dục; văn hóa,...thanh tra các dự án đầu tư xây dựng công trình của các Sở, ngành như: giao thông; thủy lợi; công thương./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top