Aa

Dừng giải quyết hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cảng biển của Công ty CP Xuân Thiện Nghi Sơn

Viết Huy
Viết Huy hoanghuy1089@gmail.com
Thứ Sáu, 12/05/2023 - 06:41

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Công văn số 3196/BKHĐT-GSTĐĐT về việc dừng giải quyết hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án cảng biển Xuân Thiện Nghi Sơn, Thanh Hóa có tổng mức đầu tư 15.000 tỷ đồng.

Trước đó, Công ty cổ phần Xuân Thiện Nghi Sơn đề xuất đầu tư, xây dựng Dự án đầu tư cảng biển Xuân Thiện Nghi Sơn, Thanh Hóa có quy mô khoảng 82,3ha gồm các khu chức năng: Bến bãi hàng container, bến bãi hàng tổng hợp, bến chuyên dùng khí hóa lỏng LNG…

Dự án đặt mục tiêu xây dựng Khu bến cảng nước sâu Nghi Sơn và Khu logistics phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa trong khu vực, đủ năng lực tiếp nhận tàu hàng tổng hợp, tàu container có trọng tải 200.000 DWT (giảm tải), khu bến cảng chuyên dùng tiếp nhận tàu chở khí LNG (100 - 150.000 DWT), công suất 20 triệu tấn/năm. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến là 15.000 tỷ đồng.

Sau đó, Bộ Kế Hoạch Và Đầu tư đề nghị Công ty Cổ phần Xuân Thiện Nghi Sơn đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch và đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư, trong đó có mức độ ảnh hưởng tới cơ cấu kinh tế vùng, khả năng khai thác của dự án và khả năng đáp ứng luồng tàu vào cảng Nghi Sơn. Bổ sung các kế hoạch, dự kiến cụ thể về doanh thu, chi phí, phương án và thời gian vay/ trả nợ ngân hàng, đồng thời, làm rõ các yếu tố tính toán các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án.

Dừng giải quyết hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cảng biển 15.000 tỷ đồng của Công ty cổ phần Xuân Thiện Nghi Sơn
“Căn cứ các quy định tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Bộ Kế hoạch và đầu tư thông báo dừng giải quyết hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án”, công văn số 3196 nêu rõ (Ảnh: BTH).

Công ty Cổ phần Xuân Thiện Nghi Sơn cũng được yêu cầu đánh giá sơ bộ tác động môi trường, lưu ý các nội dung như tác động của hoạt động lấn biển của dự án, của trung tâm điện khí LNG, tác động của biến đổi khí hậu tới khu vực và lĩnh vực dự án…

Đối với khả năng đáp ứng luồng tàu vào cảng Nghi Sơn, theo báo cáo nghiên cứu khả thi, mục tiêu của dự án là xây dựng Cảng nước sâu ở Nghi Sơn phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa trong khu vực, đủ năng lực tiếp nhận tàu có trọng tải tới 200.000 DWT theo các quy hoạch và phương án đầu tư, nạo vét luồng tàu khai thác theo Quy hoạch chi tiết cảng biển Nghi Sơn, Thanh Hóa giai đoạn 2020, định hướng đến năm 2030.

Do đó, Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư (Bộ Kế Hoạch Và Đầu tư) đề nghị nhà đầu tư cập nhật và đánh giá đầy đủ mục tiêu, vị trí dự án, vị trí luồng tàu vào khu cảng đảm bảo phù hợp với các quy hoạch được duyệt. Đồng thời, quy mô đầu tư nạo vét luồng tàu (thuộc giai đoạn 1 của dự án) cũng cần được làm rõ.

Do khu vực Nghi Sơn hiện có Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 và Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 nên Công ty Cổ phần Xuân Thiện Nghi Sơn phải nghiên cứu, bổ sung và thuyết minh rõ phương án đầu tư, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà máy trong khu vực.

Đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 3196/BKHĐT-GSTĐĐT gửi Công ty Cổ phần Xuân Thiện Nghi Sơn về việc dừng giải quyết hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư cảng biển Xuân Thiện Nghi Sơn, Thanh Hóa.

Tại công văn này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, ngày 27/5/2022, trong vai trò là cơ quan thẩm định, Bộ đã có Công văn số 3481/BKHĐT-GSTĐĐT gửi Công ty Cổ phần Xuân Thiện Nghi Sơn đề nghị giải trình bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư cảng biển Xuân Thiện Nghi Sơn, Thanh Hóa.

Đến ngày 14/2/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục có công văn gửi công ty để đôn đốc việc giải trình, hoàn thiện hồ sơ theo các nội dung đề cập tại Công văn số 3481 và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 28/2/2023 để thực hiện các thủ tục thẩm định theo đúng quy định.

Tuy nhiên, đến nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa nhận được hồ sơ giải trình, bổ sung của Công ty Cổ phần Xuân Thiện Nghi Sơn đối với Dự án đầu tư cảng biển Xuân Thiện Nghi Sơn, Thanh Hóa.

“Căn cứ các quy định tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo dừng giải quyết hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án”, Công văn số 3196 nêu rõ.

Tại Công văn số 3481, các nội dung Bộ Kế hoạch và đầu tư đề nghị Công ty Cổ phần Xuân Thiện Nghi Sơn giải trình bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ gồm: Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch, đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư trong đó có mức độ ảnh hưởng tới cơ cấu kinh tế vùng, khả năng khai thác của dự án, khả năng đáp ứng luồng tàu vào cảng Nghi Sơn; các kế hoạch, dự kiến cụ thể về doanh thu, chi phí, phương án và thời gian vay/trả nợ ngân hàng; làm rõ các yếu tố tính toán các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án; đánh giá sơ bộ tác động môi trường, lưu ý các nội dung như tác động của hoạt động lấn biển của dự án, của trung tâm điện khí LNG, tác động của biến đổi khí hậu tới khu vực và lĩnh vực dự án…

Trong quá trình lấy ý kiến về chủ trương đầu tư dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được văn bản phúc đáp của nhiều bộ ngành liên quan tới hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương Dự án đầu tư cảng biển Xuân Thiện Nghi Sơn, Thanh Hóa.

Trong đó, tại văn bản số 876/BCA-ANKT ngày 17/5/2022, Bộ Công an cho rằng, nhà đầu tư phải đảm bảo năng lực tài chính, kỹ thuật và kinh nghiệm thực hiện dự án, không để xảy ra lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và các vấn đề phức tạp phát sinh liên quan tới an ninh, trật tự trong quá trình thực hiện.

Đặc biệt, theo Bộ Công an, số liệu tài chính có trong hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của Công ty Cổ phần Xuân Thiện Nghi Sơn khác với tình hình tài chính của Công ty do công an địa phương thu thập được. Do đó, Bộ Công an đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu nhà đầu tư làm rõ các vấn đề liên quan tới hồ sơ và năng lực của nhà đầu tư, đảm bảo việc đầu tư, thực hiện dự án tuân thủ các quy định của pháp luật.

Trước đó, phía Bộ Giao thông vận tải cũng cho biết, vị trí mà nhà đầu tư đề xuất đầu tư xây dựng Khu bến cảng Xuân Thiện chưa có trong quy hoạch chi tiết Khu bến cảng Nghi Sơn. Từ đây, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến nhà đầu tư làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa để được hướng dẫn cụ thể./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top