Aa

Hà Nội sẽ có thêm 8 cụm công nghiệp mới vào năm 2030

Tuệ Minh
Tuệ Minh Tueminhreatimes@gmail.com
Thứ Tư, 03/07/2024 - 06:00

Sở Công Thương Hà Nội đã thực hiện thủ tục bổ sung quy hoạch 8 cụm công nghiệp vào Quy hoạch cụm công nghiệp Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2030.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2024, Sở đã phối hợp UBND các huyện Gia Lâm, Thường Tín báo cáo UBND TP tiếp tục thực hiện thủ tục bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp đối với 8 cụm công nghiệp gồm: Cụm công nghiệp Tín An, Cụm công nghiệp Thống Nhất, Cụm công nghiệp Nhất Hiệu (huyện Thường Tín); Cụm công nghiệp Phú Xuyên, làng nghề Nam Tiến (huyện Phú Xuyên); Cụm công nghiệp Lệ Chi, Cụm công nghiệp Dương Quang, Cụm công nghiệp Dương Xá (huyện Gia Lâm) vào Quy hoạch cụm công nghiệp Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2030.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khởi công đầu tư hạ tầng kỹ thuật 4 cụm công nghiệp (Cụm công nghiệp Đông Phú Yên, huyện Chương Mỹ; Cụm công nghiệp Tam Hiệp, Liên Hiệp, huyện Phúc thọ, Cụm công nghiệp Xà Cầu, huyện Ứng Hòa), nâng tổng số cụm công nghiệp đã được khởi công lên 24 trong tổng số 43 cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập giai đoạn 2018-2020.

Theo đó, Sở cũng phối hợp với UBND các huyện đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật 24 cụm công nghiệp đã khởi công. Trong đó, 5 cụm công nghiệp đã hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quyết định thành lập cụm công nghiệp, đủ điều kiện để thu hút các dự án đầu tư thứ phát vào đầu tư sản xuất kinh doanh; 6 cụm công nghiệp hoàn thành hạ tầng kỹ thuật đạt trên 90%, có kế hoạch hoàn thành đưa vào khai thác trong quý III/2024; có 3 cụm công nghiệp đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên từ 50%; có 10 cụm công nghiệp đang triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ được phê duyệt (đang san lấp mặt bằng, làm tường rào, hệ thống thoát nước...).

Đối với 19 cụm công nghiệp chưa khởi công, Sở Công Thương cho biết thường xuyên phối hợp với UBND các huyện, thị xã tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các cụm công nghiệp.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top