Aa

Huyện Đông Anh: Phê duyệt trên 200ha đất quy hoạch khu dân cư nông thôn

Thứ Hai, 12/09/2022 - 11:29

UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) vừa ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 3 khu dân cư nông thôn thuộc địa bàn xã Nam Hồng, với tổng diện tích quy hoạch trên 200ha.

Cụ thể, tại Quyết định 3338/2022/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Đoài có tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 371.124m², quy mô dân số 4.600 người; Quyết định số 7739/2022/QĐ-UBND phê duyệt khu vực dân cư thôn Tằng My, tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch 651.180m², dân số 2.700 người; Quyết định số 7741/QĐ-UBND phê duyệt khu vực dân cư thôn Vệ, thôn Đìa, tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch 1.067.899m², dân số khoảng 14.112 người.

Công tác quy hoạch của huyện Đông Anh tiếp tục được tăng cường

Theo đại diện UBND huyện Đông Anh, các đồ án quy hoạch được phê duyệt tuân thủ định hướng, cụ thể hóa các đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch phân khu đô thị N3, tỷ lệ 1/5.000 đã được phê duyệt.

Mục tiêu hình thành điểm dân cư đô thị hóa trên nguyên tắc bảo tồn tối đa cấu trúc không gian làng truyền thống; Đề xuất giải pháp khai thác có hiệu quả quỹ đất hiện có để bổ sung thiết chế văn hóa, công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, bảo tồn công trình kiến trúc, văn hóa, tôn giáo có giá trị.

Đồng thời khai thác quỹ đất để phục vụ mục đích giãn dân, tái định cư tại chỗ và đấu giá tạo nguồn lực cho địa phương, nhằm xây dựng, bổ sung, khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, các dự án tạo lập cảnh quan hài hòa giữa các khu vực đô thị dự kiến với khu vực làng truyền thống.

Xây dựng quy định quản lý theo quy hoạch chi tiết làm cơ sở pháp lý để chính quyền địa phương quản lý đất đai, đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

“Ngoài ra, việc sử dụng quỹ đất trong khu vực nghiên cứu được chia đầy đủ chức năng, như đất công cộng đơn vị ở, cây xanh đơn vị ở, trường mầm non, trường THCS, trường Tiểu học, đất cơ quan, đất nhóm nhà ở xây dựng mới, đất nhóm nhà ở hiện có, bãi đỗ xe, đất di tích tôn giáo tín ngưỡng và đường giao thông” - đại diện UBND huyện Đông Anh cho hay.

Từ đầu năm 2022 đến nay, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch trên địa bàn huyện Đông Anh tiếp tục được tăng cường, với nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch trên địa bàn đặc biệt là các đồ án đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư hiện có.

UBND huyện Đông Anh đã hoàn thành phê duyệt, công bố bàn giao 14 đồ án quy hoạch chi tiết khu vực dân cư hiện có (nâng tổng số đồ án đã được phê duyệt lên 25/69 đồ án), phê duyệt 3 đồ án quy hoạch chi tiết khu đấu giá A1, A2, B3 xã Tiên Dương và 1 đồ án quy hoạch chi tiết khu cây xanh thể dục thể thao xã Tiên Dương; hoàn thành xác nhận hồ sơ 11 đồ án quy hoạch chi tiết đã phê duyệt tháng 12/2021.

Bên cạnh đó, UBND huyện tiếp tục giao nhiệm vụ cho Phòng Quản lý đô thị tổ chức lập 5 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư trên địa bàn các xã Nguyên Khê, Bắc Hồng, Hải Bối và Kim Nỗ; giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị N9 tại xã Đông Hội, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực thôn Lại Đà; phối hợp chặt chẽ với Sở Quy hoạch - Kiến trúc trong công tác góp ý kiến thêm 26 đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực dân cư hiện có.

Đến nay, trong tổng số 72 dự án được giao trong năm 2022, huyện Đông Anh đang triển khai 70 dự án, nhóm dự án. Trong đó, 33 dự án đã hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ đối tượng bị thu hồi đất, thực hiện các bước xin giao đất. 17 dự án thuộc trường hợp chuyển nhượng.

12 dự án ghi danh mục để đấu giá quyền sử dụng đất. 5 dự án, đầu mục đăng ký kế hoạch không phải giải phóng mặt bằng (bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng, chuyển mục đích). các nhóm dự án còn lại trùng lặp đã có trong danh mục dự án chưa triển khai, tạm dừng triển khai, điều chỉnh chủ trương, quy mô./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top