Aa

Liên tiếp "vỡ" kế hoạch, DIC Corp vẫn tham vọng lợi nhuận nghìn tỷ năm 2024

Thứ Ba, 16/04/2024 - 16:26

Năm 2024, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã: DIG) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.010 tỷ đồng, tăng trưởng 508,9% so với thực hiện năm 2023. Công ty cũng có kế hoạch huy động 6.500 tỷ đồng thực hiện loạt dự án trọng điểm.

DIC Corp "vỡ" kế hoạch 2023

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng cho biết, năm 2023, trong điều kiện khó khăn của thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán có nhiều biến động, DIG đã bị tác động không hề nhỏ.

Trong đó, về đầu tư phát triển, một số dự án đang trong giai đoạn điều chỉnh quy hoạch 1/500 cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế chung của địa phương nên chưa thể tiến hành thi công. Các thủ tục pháp lý của dự án mất khá nhiều thời gian, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều trở ngại.

DIG cũng cho biết, ở khối xây lắp và khối vật liệu, năm 2023, tập đoàn có ít công trình trúng thầu mới, các dự án đầu tư công xây dựng kết cấu hạ tầng triển khai chậm. Bên cạnh đó, sự khó khăn về vốn của các doanh nghiệp đã gây tắc nghẽn đầu ra cho chuỗi sản xuất cung ứng vật liệu xây dựng. Điều này khiến doanh nghiệp phải tạm dừng một số dây chuyền sản xuất, người lao động bị mất việc làm...

Ở lĩnh vực bất động sản, thương mại, dịch vụ, DIC Corp trải qua một năm giao dịch trầm lắng.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ được công bố, năm 2023, doanh thu và thu nhập khác của toàn tập đoàn là hơn 1.336,8 tỷ đồng, chỉ đạt 33,4% chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2023. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 ghi nhận mức 165,9 tỷ đồng, chỉ đạt 11,9% so với kế hoạch.

Liên tiếp "vỡ" kế hoạch, DIC Corp vẫn tham vọng lợi nhuận nghìn tỷ năm 2024- Ảnh 1.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 chỉ đạt 11,9% so với kế hoạch đề ra. (Ảnh: BCTC)

Tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023, tính đến ngày 31/12, hàng tồn kho lên đến 6.551 tỷ đồng, tăng 10,6% so với đầu năm. Nợ phải trả đạt mức 8.934 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng cộng tài sản tăng 14,1% so với đầu năm lên 16.827 tỷ đồng. Như vậy, nợ phải trả chiếm hơn 53% so với tổng tài sản.

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của DIC Corp đạt 1.025 tỷ đồng, giảm 45,92% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 111,6 tỷ đồng, giảm 41,67% so với năm trước.

DIC Corp giải trình lý do biến động doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2023 là do doanh thu hoạt động xây lắp giảm 161,11 tỷ đồng, tương ứng giảm 52,4% so với cùng kỳ; doanh thu thành phẩm (sản xuất vật liệu xây dựng) giảm 144,40 tỷ đồng, tương ứng giảm 53,03%; doanh thu cung cấp dịch vụ giảm 15,63 tỷ đồng, tương ứng giảm 9,11%; hoạt động kinh doanh hàng hóa tăng 32,79 tỷ đồng, tương ứng tăng 738,38%; lãi (lỗ) trong công ty liên kết giảm 23,79 tỷ đồng. Từ các nguyên nhân trên đã làm cho lợi nhuận sau thuế giảm 79,74 tỷ đồng.

Liên tiếp "vỡ" kế hoạch, DIC Corp vẫn tham vọng lợi nhuận nghìn tỷ năm 2024- Ảnh 2.

DIC Corp cũng giải trình lý do BCTC hợp nhất 2023 đã kiểm toán thay đổi so với BCTC Tập đoàn DIC lập. (Ảnh: DIC Corp)

Tiếp tục tham vọng lợi nhuận nghìn tỷ, tăng trưởng 508,9% so với năm 2023

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, DIC Corp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 2.300 tỷ đồng, tăng trưởng 72% so với thực hiện năm 2023; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.010 tỷ đồng, tăng trưởng 508,9% so với thực hiện năm 2023.

Vốn đầu tư phát triển đặt mục tiêu đạt 7.211,8 tỷ đồng, trong đó, đầu tư dự án là 6.400,7 tỷ đồng và đầu tư tài chính là 811,08 tỷ đồng. Vốn điều lệ là 10.000 tỷ đồng.

Như vậy đây là năm thứ ba, DIC Corp đặt mục tiêu lợi nhuận ở mức nghìn tỷ đồng, dù hai năm trước công ty đều không hoàn thành mục tiêu. Năm 2022, DIG đặt mục tiêu lợi nhuận cao ngất ngưởng lên đến 1.900 tỷ đồng, nhưng sau đó đã “vỡ kế hoạch” khi chỉ hoàn thành 10%.

Năm 2023, DIG đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.400 tỷ đồng. Kết quả, công ty chỉ mang về 1.025,7 tỷ đồng doanh thu thuần và 165,9 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; thực hiện 32% chỉ tiêu doanh thu và 15% chỉ tiêu lợi nhuận.

Trước kế hoạch sản xuất kinh doanh đặt ra cho năm 2024, DIC Corp cho biết, công ty đã triển khai công tác tái cấu trúc doanh nghiệp mạnh mẽ trong năm qua. Tính đến thời điểm hiện tại, bộ máy tổ chức đã ổn định và phù hợp để tập trung phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

DIC muốn phát hành hơn 410 triệu cổ phiếu, huy động gần 6.500 tỷ đồng

HĐQT DIC Corp trình cổ đông thông qua 4 phương án phát hành cổ phiếu, gồm: Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP); và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Về chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, công ty dự kiến chào bán tối đa 200 triệu cổ phiếu với giá chào bán 15.000 đồng/cp, nhằm huy động tối đa 3.000 tỷ đồng.

Tỷ lệ thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu là 1.000:327,94 (số cổ phiếu chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị). Theo đó, cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu DIG tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được mua 327 cổ phiếu DIG mới.

Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác (1 hoặc nhiều người) theo thỏa thuận. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 1 lần trong thời gian quy định, người nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu không được chuyển nhượng cho người thứ ba.

Số tiền huy động được theo phương án này sẽ được sử dụng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã được DIC Corp phát hành trong năm 2021; bổ sung vốn đầu tư dự án Cap Saint Jacques tại TP. Vũng Tàu và bổ sung vốn đầu tư dự án Khu dân cư Vị Thanh tại TP. Vị Thanh, Hậu Giang.

Liên tiếp "vỡ" kế hoạch, DIC Corp vẫn tham vọng lợi nhuận nghìn tỷ năm 2024- Ảnh 3.

DIC Corp đưa ra phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu sắp tới. (Ảnh: DIC Corp)

Về chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, DIC Corp sẽ phát hành tối đa 30,49 triệu cổ phiếu, bao gồm 15,24 triệu cổ phiếu trả cổ tức và 15,24 triệu cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến là 100:2,5, tức là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 2,5 cổ phiếu mới.

Về phát hành cổ phiếu ESOP, công ty dự kiến phát hành tối đa 30 triệu cổ phiếu. Giá chào bán 15.000 đồng/cp và đối tượng được mua là cán bộ, công nhân viên của DIC Corp theo danh sách được HĐQT phê duyệt. Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Nếu hoàn tất, DIG sẽ huy động được tối đa 450 tỷ đồng.

Về chào bán cổ phiếu riêng lẻ, doanh nghiệp này muốn chào bán tối đa 150 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá không thấp hơn 20.000 đồng/cp. Số lượng nhà đầu tư dự kiến tham gia mua dưới 100 nhà đầu tư.

Toàn bộ số cổ phiếu được phát hành theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Tổng số tiền huy động dự kiến ở mức 3.000 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở Lam Hạ Center Point tại tỉnh Hà Nam và bổ sung vốn đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Như vậy, tổng số lượng cổ phiếu theo kế hoạch phát hành của DIG là hơn 410 triệu đơn vị, huy động gần 6.500 tỷ đồng. Nếu thực hiện thành công, lượng cổ phiếu DIG lưu hành trên thị trường sẽ tăng mạnh lên mức hơn 1,02 tỷ đơn vị.

Dự kiến, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 26/4 sắp tới, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top