Aa

Quảng Nam: Thống nhất 12 dự án bất động sản phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025

Thứ Sáu, 23/02/2024 - 14:50

Tỉnh Quảng Nam vừa thống nhất danh mục dự án đầu tư thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025. Theo đó, TX. Điện Bàn có 6 dự án, huyện Phú Ninh 4 dự án, huyện Thăng Bình 2 dự án.

Ngày 23/2, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang vừa ký, ban hành công văn thống nhất danh mục dự án đầu tư thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 gửi Thường trực HĐND tỉnh.

Theo đó, để triển khai thực hiện các dự án nhà ở, khu dân cư, khu đô thị mới theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại công văn số 2142-CV/TU ngày 24/11/2023 và theo đề nghị của Sở Xây dựng tại báo cáo số 18/BC-SXD ngày 29/01/2024 về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, thống nhất danh mục dự án đầu tư thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 đã được UBND tỉnh đề nghị tại công văn số 8368/UBND-KTN ngày 13/12/2022 để làm cơ sở triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục tiếp theo đúng quy định.

Theo đó, TX. Điện Bàn gồm 2 dự án nhà ở thương mại và 4 dự án nhà ở xã hội. Cụ thể, dự án nhà ở thương mại gồm: Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương có quy mô khoảng 3,5ha và Khu đô thị Vĩnh An, phường Điện An có quy mô khoảng 21,79ha.

Quảng Nam: Thống nhất 12 dự án bất động sản phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025- Ảnh 1.

Một khu tái định cư trên địa bàn huyện Thăng Bình. (Ảnh: Huy Hoàng)

Riêng Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương, thuộc danh mục các dự án điều chỉnh mục tiêu đầu tư tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 182-TB/TU ngày 14/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 về việc chấm dứt hoạt động đầu tư để tổ chức lựa chọn lại nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Dự án nhà ở xã hội gồm: Khu dân cư thu nhập thấp khu 2 (khoảng 4,53ha); khu 3 (khoảng 6,5ha); khu 4 (khoảng 14,2ha); khu 5 (khoảng 4,17ha), tất cả đều ở phường Điện Nam Trung, riêng khu 4 có thêm diện tích ở phường Điện Nam Đông. Các dự án này trước đây do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh làm chủ đầu tư. Do vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đã dừng thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư và chuyển giao cho UBND TX. Điện Bàn quản lý. Việc trình phê duyệt danh mục kế hoạch phát triển nhà ở, làm cơ sở thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Nhà đầu tư sau khi được lựa chọn có trách nhiệm lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 (nếu có) đảm bảo phù hợp với nhu cầu, hiệu quả sử dụng đất, loại hình nhà ở, tiêu chuẩn diện tích nhà ở, đảm bảo tuân thủ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, khớp nối hạ tầng khu vực.

Trong khi đó, tại huyện Phú Ninh có 4 dự án, gồm: Khu dân cư Bắc Hòa Bình (xã Tam Thái, quy mô khoảng 11,4ha); Khu dân cư Cây Sanh (xã Tam Dân, quy mô khoảng 19,8ha); Khu đô thị Tân Phú (thị trấn Phú Thịnh, quy mô khoảng 45,4ha); Khu dân cư Tam Dân (xã Tam Dân, quy mô khoảng 37,9ha).

Còn ở huyện Thăng Bình gồm 2 dự án: Khu dân cư nông thôn mới - chợ xã Bình Quý (quy mô khoảng 9,9ha); Khu dân cư Bình Nguyên (xã Bình Nguyên, quy mô khoảng 12ha).

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top