Aa

Sẽ giảm 50% mức thu 20 khoản phí, lệ phí lĩnh vực chứng khoán

Thứ Tư, 15/04/2020 - 17:08

Tại dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% mức thu đối với 19 khoản lệ phí, 1 khoản phí trong hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã trình Bộ Tài chính đề xuất miễn, giảm mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán để hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã xây dựng và lấy ý kiến góp ý của nhân dân, các bộ, cơ quan ngang bộ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

Ảnh minh họa.

Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân sẽ nộp phí, lệ phí bằng 50% mức thu đối với 19 khoản lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 272/2016/TT-BTC, bao gồm lệ phí: cấp Giấy phép hoạt động công ty chứng khoán; cấp Giấy phép hoạt động công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán; cấp Giấy chứng nhận hoạt động quỹ mở, quỹ ETF, quỹ đóng, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ đại chúng; cấp Giấy chứng nhận hoạt động quỹ thành viên; cấp Giấy phép hoạt động chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh Giấy chứng nhận hoạt động quỹ đầu tư chứng khoán…

Bộ Tài chính cũng sẽ giảm 50% mức thu đối với phí quản lý công ty đại chúng chưa niêm yết và chưa đăng ký giao dịch; phí quản lý quỹ mở, cụ thể, mức thu sẽ được giảm từ 10 triệu đồng/năm xuống còn 5 triệu đồng/năm/công ty, quỹ.

Theo Bộ Tài chính, mức thu lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận hành nghề chứng khoán cho cá nhân hành nghề chứng khoán tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán và phí giám sát hoạt động chứng khoán vẫn thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC.

Hiện, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top