Aa

Tân Tạo (ITA) tiếp tục đề nghị HOSE đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

Thứ Ba, 09/04/2024 - 15:29

Theo đại diện ITA, việc giải quyết chậm trễ sẽ ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động kinh doanh và gây thiệt hại cho CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo cũng như ảnh hưởng tới quyền lợi hợp pháp của các cổ đông, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo đó, vào ngày 8/4/2024, CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HOSE: ITA) có công văn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) về việc báo cáo tình hình khắc phục chứng khoán thuộc diện cảnh báo quý II/2024 và đề nghị HOSE đưa chứng khoán ITA ra khỏi diện cảnh báo (lần 6).

Theo nội dung công văn, đã hơn 8 tháng kể từ ngày CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đủ điều kiện đưa ra khỏi diện cảnh báo theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Công ty Tân Tạo đã 5 lần gửi công văn đến Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM để báo cáo tình hình đã khắc phục hết nguyên nhân đưa chứng khoán ITA vào diện cảnh báo do vi phạm quy định về công bố thông tin. Tuy nhiên, HOSE vẫn không giải quyết đưa cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo.

Doanh nghiệp cho rằng việc giải quyết chậm trễ sẽ ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động kinh doanh và gây thiệt hại cho Công ty Tân Tạo cũng như ảnh hưởng tới quyền lợi hợp pháp của các cổ đông, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Do vậy, ở công văn gửi đi lần thứ 6 này, Công ty Tân Tạo đề nghị HOSE xem xét và ban hành quyết định đưa cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo theo quy định.

Tân Tạo (ITA) tiếp tục đề nghị HOSE đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo- Ảnh 1.

Trước đó, HĐQT ITA cũng vừa thông qua việc gia hạn ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024, chậm nhất trước ngày 30/06/2024. Nguyên nhân chưa thể tổ chức ĐHĐCĐ là do công ty này chưa thực hiện xong BCTC kiểm toán 2023. 

Được biết, vào ngày 5/5/2023, ITA đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (Công ty Kiểm toán AASCS). 

Tuy nhiên, đến ngày 29/12/2023, Công ty Kiểm toán AASCS đột ngột gửi thông báo cho ITA về việc không thực hiện nội dung kiểm toán BCTC kết thúc ngày 31/12/2023 vì không thể thu xếp được nhân sự và thời gian. Hơn hết, Công ty Kiểm toán AASCS ngừng kiểm toán vì 2 kiểm toán viên là ông Phùng Văn Thắng và ông Tạ Quang Long đã thực hiện kiểm toán cho ITA về BCTC năm 2022 và BCTC soát xét bán niên 2023 bị UBCKNN tước giấy phép hành nghề, không cho phép 02 kiểm toán viên này được tiếp tục kiểm toán.

Do đó, CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo cho rằng, đây là trường hợp bất khả kháng khác, sự việc xảy ra khách quan không lường trước được khi đã kết thúc năm tài chính mà Công ty kiểm toán AASCS đột ngột ngừng kiểm toán.

Công ty Tân Tạo cho biết đã nỗ lực khắc phục bằng cách liên hệ tất cả công ty kiểm toán trong danh sách 30 công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, tất cả công ty kiểm toán đều lo sợ khi chứng kiến các công ty đã thực hiện kiểm toán cho ITA đều bị UBCKNN và HOSE cố tình gây khó khăn và tước giấy phép hành nghề như Công ty kiểm toán AASCS (trước đây, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam cũng bị tước giấy phép hành nghề của kiểm toán viên).

Trong trường hợp đến ngày 30/06/2024 vẫn chưa thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 do trường hợp bất khả kháng nêu trên thì HĐQT ITA sẽ họp lấy ý kiến và thống nhất tổ chức sau./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top