Aa

Thanh Hóa tăng cường kiểm tra công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Viết Huy
Viết Huy hoanghuy1089@gmail.com
Thứ Năm, 14/04/2022 - 08:59

UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành công văn số 4905/UBND-KTTC chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác rà soát, kiểm tra các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Cụ thể, UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa tập trung nhân lực, chủ động rà soát, kiểm tra công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch.

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật trong đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo không làm thất thoát ngân sách Nhà nước, tham mưu, đề xuất, báo cáo những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành Công văn số 4905 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác rà soát, kiểm tra các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.
UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành Công văn số 4905 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác rà soát, kiểm tra các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn. (Ảnh: Viết Huy)

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, tăng cường hơn nữa công tác rà soát, kiểm tra các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Chủ động thành lập các Tổ giám sát để trực tiếp giám sát thường xuyên, đột xuất công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; kịp thời xử lý nghiêm theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm quy định pháp luật trong đấu giá quyền sử dụng đất hoặc hành vi lợi dụng đấu giá để trục lợi, gây mất ổn định thị trường, đảm bảo không làm thất thoát ngân sách Nhà nước; tham mưu, đề xuất, báo cáo những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Được biết, Công văn số 4905 của UBND tỉnh Thanh Hoá được ban hành trên cơ sở triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 304/CĐ- TTg.

Theo đó, ngày 07/4/2022, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 304/CĐ- TTg về việc chấn chỉnh hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp và đấu giá quyền sử dụng đất.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Tài nguyên & Môi trường kiểm tra tổ chức đấu giá đất, bất động sản tại các địa phương. Trường hợp có biểu hiện bất thường, gây mất ổn định thị trường... thì làm rõ sai phạm, xử lý, không để xảy ra trục lợi.

Bộ này cũng cần rà soát các quy định pháp luật về đấu giá đất để tham mưu sửa đổi, bổ sung, nhằm ngăn ngừa các hành vi trục lợi.

Ngân hàng rà soát việc cho vay với nhà đầu tư tham gia đấu giá đất, xử nghiêm hành vi vi phạm về cho vay vốn tín dụng.

Tại Công điện này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, kiểm tra, tăng cường công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định pháp luật trong đấu giá đất, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để trục lợi, gây mất ổn định thị trường.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top