Aa

Thanh Hóa: Thành lập thêm một cụm công nghiệp và tạm dừng xây dựng hạ tầng một cụm công nghiệp

Chủ Nhật, 25/12/2022 - 14:29

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định về việc thành lập Cụm công nghiệp Tam Linh với diện tích 37,07ha và tạm dừng thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hoàng Sơn.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 4517/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Tam Linh gồm các ngành nghề: Sản xuất đồ nội thất, hàng thủ công mỹ nghệ thân thiện với môi trường; sản xuất linh kiện phục vụ công nghiệp lắp ráp, phụ tùng điện, điện tử; sản xuất thiết bị cơ khí, linh kiện điện thoại; sản xuất các sản phẩm dược, vật tư y tế; sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn (không được thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp đối với các cơ sở sản xuất, kho tàng có mức độ độc hại cấp I, cấp II theo quy định tại mục 2.5.1 của QCVN 01:2021/BXD; các dự án sản xuất giấy, bột giấy, các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng).

Về ranh giới dự án, khu đất được xác định tại các tờ số 07, 10 bản đồ địa chính xã Nga Văn, tỷ lệ 1/2000, đo vẽ năm 2000 và các tờ số 24, 25, 26, bản đồ địa chính xã Nga Mỹ, tỷ lệ 1/2000, đo vẽ năm 2000.

Khu A có diện tích khoảng 30,21ha: phía Bắc giáp hành lang đường Tỉnh lộ 508; phía Nam giáp đất nông nghiệp (quy hoạch là đất dự trữ công nghiệp); phía Đông giáp đường giao thông liên xã (cách khu dân cư hiện trạng khoảng 40m); phía Tây giáp đường bê tông nội đồng (tiếp đến là nghĩa địa hiện trạng).

Khu B có diện tích khoảng 6,86ha: phía Bắc giáp đất sản xuất nông nghiệp; phía Nam giáp hành lang đường Tỉnh lộ 508; phía Đông giáp Công ty TNHH Winners Vina; phía Tây giáp đường nhựa khu dân cư Tây Vina.

Thanh Hóa: Thành lập một cụm công nghiệp và tạm dừng xây dựng hạ tầng một cụm công nghiệp
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 4517/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Tam Linh gồm các ngành nghề: Sản xuất đồ nội thất, hàng thủ công mỹ nghệ thân thiện với môi trường; sản xuất linh kiện phục vụ công nghiệp lắp ráp, phụ tùng điện, điện tử... (Ảnh: TT)

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Công ty TNHH FDI Nga Sơn. Tổng mức đầu tư tạm tính 250 tỷ đồng. Dự án được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển Cụm công nghiệp; Nghị quyết số 121/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2026 và các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư khác theo quy định hiện hành của pháp luật.

Về tiến độ dự án, từ quý IV/2022 - quý IV/2023: Hoàn thành các thủ tục đầu tư; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và thuê đất với Nhà nước, hoàn thành thuê đất với Nhà nước trước ngày 01/01/2024. Trước ngày 01/9/2024: Hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; lập và phê duyệt quy chế cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp (đảm bảo đủ điều kiện cho nhà đầu tư thứ cấp thuê đất để sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp).

UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư (Công ty TNHH FDI Nga Sơn) có trách nhiệm lập và trình cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt các quy hoạch, báo cáo đánh giá tác động môi trường; phương án phòng cháy chữa cháy; đấu nối giao thông, điện, nước; thiết kế cơ sở và dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công; hồ sơ xin thuê đất với Nhà nước; nghiêm túc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, trong đó có xử lý nước thải, chất thải và công tác quản lý, đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp theo quyết định được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng cụm công nghiệp.

UBND huyện Nga Sơn thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết; lập hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất; hoàn thành lập hồ sơ, trình HĐND tỉnh danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất; thẩm duyệt thiết kế cơ sở; thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; thẩm duyệt quy chế cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp; phối hợp với Công ty TNHH FDI Nga Sơn lập phương án cấp nước phục vụ hoạt động của cụm công nghiệp trước khi trình thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp; Báo cáo Sở Công Thương về kết quả thực hiện của từng mốc tiến độ thực hiện dự án (chậm nhất 15 ngày sau khi hết thời hạn của từng mốc tiến độ); thực hiện quản lý, phát triển Cụm công nghiệp Tam Linh theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp.

Các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Nga Sơn và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến cụm công nghiệp Tam Linh, huyện Nga Sơn theo quy định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp vì lý do chủ quan thuộc trách nhiệm của đơn vị, dẫn đến chậm tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Bên cạnh đó,  mới đây UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc tạm dừng thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hoàng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Nguyên nhân là do UBND tỉnh thống nhất với đề nghị của Sở Công Thương về việc tạm dừng thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hoàng Sơn, huyện Nông Cống cho đến khi có văn bản thông báo mới của UBND tỉnh.

Cụm công nghiệp Hoàng Sơn nằm trong phạm vi, ranh giới khu vực dự kiến Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hoá Thành Hoàng Nghiêu - Căn cứ Nguyễn Chích gắn với phát triển du lịch, giai đoạn 2022 - 2032; nhiệm vụ quy hoạch đã được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương, UBND tỉnh đã phê duyệt.

Sau khi Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hoá Thành Hoàng Nghiêu - Căn cứ Nguyễn Chích gắn với phát triển du lịch, giai đoạn 2022 - 2032 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giao Sở Công Thương tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan đến việc triển khai dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hoàng Sơn, huyện Nông Cống; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top