Thời sự

Đầu tư 19 triệu USD nâng cấp Quốc lộ 9 từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1

Đầu tư 19 triệu USD nâng cấp Quốc lộ 9 từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1

Đoạn Quốc lộ 9 từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1 dài 13,8km thuộc tỉnh Quảng Trị dự kiến dùng vốn dư của Dự án “Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam”, vốn vay WB.

Thương hiệu nổi bật

TOP