Thời sự

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1453/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020.

Thương hiệu nổi bật

TOP