Aa

Trường Thành - TEG dè dặt với mục tiêu lợi nhuận năm 2024

Chủ Nhật, 24/03/2024 - 06:05

Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (TEG) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Theo đó, TEG đặt kế hoạch năm 2024 với doanh thu hợp nhất dự kiến tăng 70,84% nhưng lợi nhuận sau thuế dự kiến chỉ bằng 86,26% kết quả năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 tăng 86,83%

Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, công ty Trường Thành nhận định năm 2023 tiếp tục là năm kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi kinh tế thế giới. Các động lực của nền kinh tế chưa phát huy được hiệu quả như những năm trước, đặc biệt trong giai đoạn nửa đầu năm. Trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn và thách thức, Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực phấn đấu, chủ động điều hành các hoạt động nhằm ổn định và tạo vị thế cho những năm tiếp theo.

Về hoạt động kinh doanh năm 2023, công ty Trường Thành đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 325,52 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hoàn thành 96,83% so với kế hoạch và tăng 46,36% so với năm 2022. Doanh thu từ hoạt động tài chính thực hiện 121,64 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hoàn thành 81,13% so với kế hoạch và tăng 109,36% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế thực hiện 81,59 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hoàn thành 73,19% so với kế hoạch và tăng 86,83% so với năm 2022.

Dù chỉ tiêu chính của năm 2023 vượt trội so với năm 2022 tuy nhiên vẫn chưa đạt được kế hoạch đề ra. Theo báo cáo kết quả lĩnh vực bất động sản, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành là chủ đầu tư của Dự án Khu dân cư mới kết hợp thương mại dịch vụ tại xã Nghĩa An - tỉnh Quảng Ngãi. Trong năm 2023, Công ty đã triển khai xây dựng trạm xử lý nước thải (hoàn thiện thẩm định công nghệ và xây dựng một số hạng mục cơ bản). Đây là cơ sở để cơ quan quản lý xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các lô còn lại của giai đoạn 1.

Công ty TNHH Onsen Hội Vân là doanh nghiệp được thành lập nhằm thực hiện dự án Khu Du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân. Năm 2023, công ty đã hoàn thành 100% công tác đền bù giải phóng mặt bằng, hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất và công tác bán hàng cũng đang được triển khai thực hiện.

Trong năm 2023, công ty cũng phối hợp với cơ quan có thẩm quyền điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xây dựng phương án bồi thường GPMB và thực hiện tìm kiếm đối tác, nhà đầu tư thứ cấp cho dự án cụm công nghiệp Cát Hiệp.

Dự kiến doanh thu năm 2024 tăng 70% nhưng lợi nhuận giảm 14% so với năm 2023

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được TEG lập dựa trên kết quả đã đạt được của năm 2023, dự báo tác động của các yếu tố liên quan đến các lĩnh vực hoạt động cũng như tình hình thực tế hiện nay của Công ty.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ dự kiến là 556,13 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 170,84% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 dự kiến đạt 70,38 tỷ đồng, chỉ bằng 86,26% so với kết quả đạt được năm 2023 (81,59 tỷ đồng). Như vậy, dự kiến doanh thu năm 2024 tăng trưởng hơn 70%, tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm gần 14% so với năm ngoái.

Công ty cho biết lý do lợi nhuận sau thuế có sự sụt giảm do năm 2024 dự kiến không có hoạt động thoái vốn đóng góp vào lợi nhuận hoạt động tài chính.

Trường Thành - TEG dè dặt với mục tiêu lợi nhuận năm 2024- Ảnh 1.

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 dự kiến đạt 70,38 tỷ đồng, chỉ bằng 86,26% so với kết quả đạt được năm 2023 (81,59 tỷ đồng) (Ảnh: TEGROUP)

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam năm 2024 với những điểm khó khăn và thuận lợi của từng lĩnh vực, Ban điều hành TEG xác định năm 2024, công ty sẽ đẩy mạnh quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước để từng bước nâng cao năng lực trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực năng lượng là dự án điện khí LNG Thái Bình, các dự án điện gió tại Trà Vinh; tiếp tục triển khai các dự án bất động sản đã có đủ pháp lý, trên cơ sở tính toán và dự báo nhu cầu thị trường,...

Để đạt được các chỉ tiêu chính đã đặt ra, Ban lãnh đạo Công ty xác định nhiều giải pháp cụ thể.

Đối với lĩnh vực Năng lượng, TEG sẽ tập trung các nguồn lực để tham gia đầu tư, nắm cổ phần tại các Dự án năng lượng tái tạo mới, mục tiêu tỷ lệ sở hữu trên 30%. Giám sát quá trình triển khai dự án điện gió Hướng Hóa 1 đảm bảo hiệu quả. Trực tiếp tham gia thực hiện một số hạng mục của dự án trên cơ sở thỏa thuận thống nhất với các cổ đông Dự án. Tham gia giám sát vận hành và tái cấu trúc tài chính tại Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh (chủ đầu tư dự án điện gió 48MW đang vận hành) để nâng cao hiệu quả hoạt động…

Đối với lĩnh vực Bất động sản, TEG hướng đến tập trung công tác điều hành để triển khai Dự án Khu nghỉ dưỡng Suối nước nóng Hội Vân, Bình Định; đánh giá lại tổng thể tính khả thi của dự án Cụm công nghiệp Cát Hiệp - Bình Định, tìm kiếm nhà đầu tư thứ cấp để đưa ra định hướng đầu tư giai đoạn tới; hoàn thiện dứt điểm giai đoạn 1 dự án Khu dân cư Nghĩa An; phân tích, đánh giá cơ hội đầu tư các dự án bất động sản tiềm năng mà Tập đoàn Trường Thành Việt Nam đang triển khai tại Hưng Yên, Thái Bình, Bình Định, Trà Vinh.

Đối với lĩnh vực Xây dựng - Tư vấn, TEG vẫn tiếp tục triển khai thi công các hạng mục của dự án Khu nghỉ dưỡng Bãi Xép, thực hiện hợp đồng Tư vấn giám sát Thi công xây dựng công trình Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực Suối nước nóng Hội Vân, Bình Định. Bên cạnh đó, công ty sẽ Kiểm soát hiệu quả hơn nữa hoạt động Quản lý vận hành tại Nhà máy điện mặt trời Hòa Hội - Phú Yên để đảm bảo nguồn doanh thu.

Cơ hội, thách thức đan xen

Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành nhận định, xét trong dài hạn, các yếu tố thuận lợi của thị trường bất động sản vẫn giữ nguyên, bao gồm: Tốc độ đô thị hóa cao, dân số tăng, kinh tế phát triển và hạ tầng liên tục được đẩy mạnh. Đồng thời, dòng vốn đầu tư từ nước ngoài tăng mạnh và các dự luật liên quan đến thị trường bất động sản khi đi vào thực tiễn cũng sẽ là “điểm tựa” cho thị trường bất động sản 2024 phát triển.

Bên cạnh các chương trình gói hỗ trợ, kích thích kinh tế và dòng vốn FDI thì sự chủ động chuyển mình của doanh nghiệp bất động sản, sàn giao dịch… cũng là yếu tố quan trọng góp phần thay đổi, tạo ra đột phá cho thị trường bất động sản.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, các doanh nghiệp cũng chịu ảnh hưởng từ chính sách tín dụng “chỉ tiêu tín dụng thì cao nhưng thực tế giải ngân lại thấp”, khung pháp lý liên quan đến thị trường bất động sản đã được Quốc hội thông qua nhưng chưa có hiệu lực ngay. Đặc biệt, các chuyên gia ước tính có tới 125.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp bất động sản sẽ đáo hạn trong năm 2024. Đây là một áp lực rất lớn tới thị trường khi mà các “ông lớn” phải tiếp tục tích cực bán hàng để mua lại trái phiếu đến hạn.

Từ góc độ doanh nghiệp, TEG cho rằng những doanh nghiệp có sức bật, vượt qua khó khăn của năm 2023 sẽ có nhiều cơ hội phát triển trong năm 2024, đặc biệt là vào giai đoạn cuối năm. 

Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành được thành lập ngày 28/02/2011 với định hướng ban đầu là đầu tư, kinh doanh bất động sản. Năm 2018, Cổ phiếu chuyển sang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với mã TEG. Năm 2020, công ty mở rộng hoạt động sang lĩnh vực Năng lượng tái tạo và đổi tên thành Công ty CP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành.

TEG dự kiến sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 12/4 tại phòng họp Hoàng Thành, khách sạn Công Đoàn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top