Vật liệu xây dựng

Nhu cầu thép có thể tăng 3 - 5% năm 2021

Nhu cầu thép có thể tăng 3 - 5% năm 2021

Báo cáo mới nhất công bố cuối tháng 8/2020 của SSI Research dự tính, nhu cầu thép trong nửa cuối năm sẽ phục hồi và tăng 4 - 5% so với cùng kỳ.

Thương hiệu nổi bật

TOP