Reatimes.vn

Giá thép xây dựng tiếp tục tăng

Giá thép xây dựng tiếp tục tăng

Giá thép xây dựng trong nước vừa được điều chỉnh tăng. Theo đó, thép thanh vằn D10 CB300 tăng 150.000 - 160.000 đồng/tấn, thép cuộn CB240 tăng từ 100.000 - 150.000 đồng/tấn.


TOP