Aa

Đề xuất mỗi cá nhân chỉ được bán 3 - 5 căn nhà một năm

Chủ Nhật, 03/03/2024 - 21:04

Đề xuất trên đang được Bộ Xây dựng nêu trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2023. Dự thảo được lấy ý kiến góp ý đến hết ngày 27/4.

Nhằm xác định rõ các điều kiện về cá nhân kinh doanh bất động sản "quy mô nhỏ" tại Khoản 3 Điều 9 Luật Kinh doanh Bất động sản số 29/2023/QH15 - các cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật, Bộ Xây dựng đề xuất 3 phương án tại Khoản 1 Điều 7 Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 mà Bộ đang tổ chức lấy ý kiến.

Cụ thể, tại phương án 1, Bộ đề xuất điều kiện đối với cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ bao gồm, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua nhà ở có sẵn, nhà ở hình thành trong tương lai từ 3 - 5 nhà ở hoặc 3 - 5 căn hộ chung cư, trong 1 năm (12 tháng).

Tại phương án 2, cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ có thể xác định bằng việc bán, cho thuê bất động sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng có diện tích từ 1.000m2 đến 2.000m2 đất tại khu vực đô thị. Còn tại khu vực nông thôn, diện tích này lớn hơn, trong khoảng 3.000-5.000 m2.

Theo phương án 3, cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ bao gồm cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ từ 2 tầng trở lên và có quy mô dưới 20 căn hộ theo quy định tại khoản 3, điều 57, Luật Nhà ở; cá nhân bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng có nguồn gốc là nhà ở, công trình xây dựng được nhận thừa kế; cá nhân bán, cho thuê mua nhà ở có nguồn gốc là nhà ở tình nghĩa, nhà ở tình thương, nhà đại đoàn kết mà cá nhân được cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân tặng cho.

Hiện tại, các trường hợp kinh doanh bất động sản không phải thành lập doanh nghiệp được quy định tại điều 5, Nghị định số 22 năm 2022, nhưng các tiêu chí không chi tiết, cụ thể. Bộ Xây dựng đang tiếp tục lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 đến trước ngày 27/4/2024.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top