Aa

Di dời, giải tỏa 3 khu chung cư ở Đà Nẵng

Thứ Bảy, 17/02/2024 - 06:07

UBND TP. Đà Nẵng quyết định di dời 3 khu chung cơ thuộc sở hữu Nhà nước: Lâm đặc sản Hòa Cường, Thuận Phước và Hòa Minh, vì lý do cơ sở xuống cấp để phá dỡ theo quy định của pháp luật.

Theo báo cáo kết quả kiểm định chất lượng công trình của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Đà Nẵng (đơn vị kiểm định); báo cáo đề xuất của Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng (đơn vị quản lý vận hành nhà ở) và thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND thành phố tại Thông báo số 41/TB-HĐND ngày 28/12/2023, Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Thông báo số 27/TB-VP ngày 19/1/2024, Sở Xây dựng cho rằng: Thành phố thống nhất thực hiện di dời, giải tỏa 3 khu chung cư nêu trên vì lý do nhà chung cư thuộc diện xuống cấp, phải thực hiện di dời, giải tỏa, phá dỡ theo quy định của pháp luật.

Di dời, giải tỏa 3 khu chung cư ở Đà Nẵng- Ảnh 1.

Khu chung cư ở phường Hòa Minh, Q. Liên Chiểu

Di dời, giải tỏa 3 khu chung cư ở Đà Nẵng- Ảnh 2.

Khu chung cư ở phường Hòa Cường Bắc

Di dời, giải tỏa 3 khu chung cư ở Đà Nẵng- Ảnh 3.

Khu chung cư ở phường Thuận Phước, Q. Hải Châu

Hiện UBND thành phố đang giao Sở Xây dựng, UBND Q. Hải Châu, UBND Q. Liên Chiểu, Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà và các cơ quan liên quan triển khai khảo sát nhu cầu của các hộ dân đang thuê nhà, xây dựng kế hoạch, phương án di dời, giải tỏa 3 khu chung cư nêu trên.

Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đã phát hành công văn số 749/TB-SXD, đề nghị các hộ dân đang thuê nhà tại 3 khu chung cư nêu trên phối hợp với các cơ quan của thành phố thực hiện khảo sát nhu cầu thuê hoặc mua nhà ở xã hội phù hợp với điều kiện của từng hộ dân (dự kiến khảo sát trong tháng 2/2024) và thực hiện di dời, giải tỏa theo kế hoạch, phương án được phê duyệt.

Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng cũng thông báo đến các cơ quan, hộ dân đang thuê nhà tại 3 khu chung cư trên phối hợp thực hiện. Đồng thời đề nghị UBND các quận: Hải Châu, Liên Chiểu, UBND các phường: Hòa Cường Bắc, Thuận Phước, Hòa Minh và Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà niêm yết công khai công văn số 749/TB-SXD tại trụ sở UBND quận, phường và nhà chung cư.

Căn cứ vào các Nghị định và Chính sách cụ thể, gồm: Luật Nhà ở ngày 25/11/2014; Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đã đưa ra công văn số 749/TB-SXD về việc quyết định di dời, giải tỏa 3 khu chung cư thuộc sở hữu nhà Nước là Lâm đặc sản Hòa Cường, Thuận Phước và Hòa Minh.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top