Reatimes.vn

Nơi tôi sống

Hà Nội trang hoàng đường phố mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII

Hà Nội trang hoàng đường phố mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến 2/2/2021. Những ngày này, khắp các tuyến đường của Thủ đô Hà Nội đã được trang trí rực rỡ với cờ, panô, áp phích.

Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam
Thương hiệu nổi bật

TOP