PGS.TS. Trần Đình Thiên

Vì sao Đà Nẵng được thí điểm “hình mẫu phát triển mới”?

Vì sao Đà Nẵng được thí điểm “hình mẫu phát triển mới”?

Nhận định thị trường

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Đà Nẵng có sẵn “đà” và “thế” để chớp lấy thời cơ phát triển vượt trước nếu các chính sách đặc thù cho thành phố được Quốc hội thông qua lần này.

PGS.TS. Trần Đình Thiên: "VNREA đã liên kết chặt chẽ với đội ngũ chuyên gia tạo nên sức mạnh cộng hưởng hỗ trợ thị trường"

PGS.TS. Trần Đình Thiên: "VNREA đã liên kết chặt chẽ với đội ngũ chuyên gia tạo nên sức mạnh cộng hưởng hỗ trợ thị trường"

Kết nối

Theo PGS.TS. Trần Đình Thiên, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã và đang liên kết chặt chẽ với đội ngũ chuyên gia để tạo nên sức mạnh cộng hưởng, hỗ trợ thị trường bất động sản.

PGS.TS. Trần Đình Thiên: Muốn chuyển đổi xanh, phải có chính sách khuyến khích “khác thường”

PGS.TS. Trần Đình Thiên: Muốn chuyển đổi xanh, phải có chính sách khuyến khích “khác thường”

Tin tức

Chuyển đổi xanh là con đường tất yếu. Việc phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao theo hướng xanh, sinh thái cũng vậy. Nhưng trong bối cảnh khó khăn, để chuyển đổi xanh, phải có chính sách "khác thường".

PGS.TS. Trần Đình Thiên: "Để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, cần có những giải pháp khác thường"

PGS.TS. Trần Đình Thiên: "Để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, cần có những giải pháp khác thường"

Chuyển động Đô thị

PGS.TS. Trần Đình Thiên khuyến nghị: “Phải quán triệt được tình huống khó khăn, tình thế bất thường thì cách tiếp cận, giải pháp phải khác thường”.

PGS.TS. Trần Đình Thiên: Thị trường bất động sản hiện khó cả cung lẫn cầu

PGS.TS. Trần Đình Thiên: Thị trường bất động sản hiện khó cả cung lẫn cầu

Thời sự

Hiện nay, đa số các giải pháp trên thị trường BĐS tập trung tháo gỡ cho doanh nghiệp là rất đúng. Nhưng khi tổng cầu yếu, cầu cho thị trường bất động sản cũng cần được phân tích đầy đủ để có cách tiếp cận phù hợp.

PGS.TS. Trần Đình Thiên: Trước một nền kinh tế “tổn thương“, phải đi sâu nhận diện lại những vấn đề thuộc về cấu trúc thể chế

PGS.TS. Trần Đình Thiên: Trước một nền kinh tế “tổn thương“, phải đi sâu nhận diện lại những vấn đề thuộc về cấu trúc thể chế

Tài chính bất động sản

Theo PGS.TS. Trần Đình Thiên, muốn biết năm 2023 Việt Nam có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng 6 - 6,5% hay không, chỉ cần nhìn vào thực trạng “kiệt quệ” của doanh nghiệp hiện nay.

"Thông điệp của Chính phủ rất rõ ràng: Bảo vệ các doanh nghiệp và nhà đầu tư"

"Thông điệp của Chính phủ rất rõ ràng: Bảo vệ các doanh nghiệp và nhà đầu tư"

Tài chính bất động sản

Trong lĩnh vực thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thông điệp rõ ràng của Chính phủ là bảo vệ doanh nghiệp và các nhà đầu tư, hỗ trợ phát triển thị trường...

Không để thể chế trói buộc sự phát triển

Không để thể chế trói buộc sự phát triển

Tin tức

Theo PGS.TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, "vấn đề trọng tâm nhất của phát triển giai đoạn tới là xây dựng thể chế cho phát triển cấu trúc mới".

Lên đầu trang
Top