Aa

Quảng Nam mở rộng trường hợp được hỗ trợ xây dựng công trình trú bão, lũ

Thứ Hai, 28/11/2022 - 15:00

HĐND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định mức hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, các trường hợp được áp dụng của chương trình hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt tại tỉnh Quảng Nam sẽ được thay đổi từ các hộ gia đình là hộ nghèo theo chuẩn nghèo được pháp luật quy định, có trong danh sách hộ nghèo do UBND cấp xã quản lý thành các hộ gia đình nằm trong vùng thường xuyên xảy ra bão, lũ, lụt.

Một mô hình xây dựng chòi trú bão, lũ, lụt bên cạnh nhà ở đã xuống cấp của người dân Quảng Nam.

Bên cạnh đó, quy định mới cũng nêu rõ điều kiện về nhà ở của các hộ được hỗ trợ là hộ gia đình có nhà ở không đảm bảo an toàn để phòng tránh, trú bão, lũ, lụt hoặc có nhà ở an toàn nhưng chưa có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 1,5m trở lên tính từ nền nhà (bao gồm cả hộ gia đình có nhà ở được hỗ trợ theo các chương trình, chính sách hỗ trợ nhà ở khác của Nhà nước, địa phương và các tổ chức, đoàn thể nhưng đã hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo an toàn; nhà chưa có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 1,5m trở lên tính từ nền nhà).

Ngoài ra, thứ tự ưu tiên hỗ trợ cũng được thay đổi từ các hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (khuyết tật, già cả, neo đơn...); hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ; hộ gia đình còn lại thành hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ gia đình còn lại.

Được biết, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Quảng Nam sẽ hỗ trợ cho khoảng 10.000 hộ gia đình với tổng mức hỗ trợ khoảng 100 tỷ đồng để xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt, tương đương 10 triệu đồng/chòi hoặc phòng. Trong quá trình triển khai thực hiện, địa phương kết hợp từ các nguồn xã hội hóa và từ các nguồn hợp pháp khác và hỗ trợ ngày công (nếu có).

Phương thức hỗ trợ sẽ theo 2 dạng: Đối với trường hợp xây mới, khi xây dựng hoàn thành phần móng chòi/phòng giải ngân lần đầu 50% vốn hỗ trợ và giải ngân 50% vốn hỗ trợ còn lại sau khi hoàn thành xong công trình; đối với trường hợp cải tạo nhà ở hiện có xây dựng thêm gác tránh bão, lũ, lụt, khi xây dựng hoàn thành xong phần gác giải ngân lần đầu 50% vốn hỗ trợ và giải ngân 50% vốn hỗ trợ còn lại sau khi hoàn thành xong công trình.

Quảng Nam là địa phương thường xuyên phải gánh chịu những thiên tai như bão, lũ, lụt…

Đến nay, tỉnh Quảng Nam đã phân bổ 9,4 tỷ đồng cho 12 huyện, thị xã, thành phố (Tam Kỳ, Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn, Nông Sơn, Bắc Trà My, Tiên Phước, Điện Bàn, Đại Lộc, Hội An, Duy Xuyên, Hiệp Đức) để hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt cho 940 hộ gia đình. Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, khi thực hiện hỗ trợ người dân, các địa phương cần linh hoạt trong vận dụng mẫu chòi/phòng trú bão, lũ, lụt. Đối với vùng chịu ảnh hưởng của bão mà không bị ảnh hưởng bởi ngập lụt thì các hộ dân linh hoạt vận dụng mẫu phòng trú bão. Đối với vùng chịu ảnh hưởng của bão, lũ, lụt thì các hộ dân linh hoạt vận dụng mẫu chòi trú bão, lũ, lụt. Trường hợp cải tạo nhà ở hiện có xây dựng thêm gác tránh bão, lũ, lụt thì tận dụng nhà hiện có để cải tạo nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng: Nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng. Vật liệu làm gác bằng bê tông cốt thép, gỗ, sắt, tận dụng vật liệu hiện có tại địa phương. Gác bão, lũ, lụt phải có cầu thang và lan can đảm bảo an toàn./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top