Aa

Quảng Nam nói gì về dự án Đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng?

Thứ Sáu, 28/06/2024 - 06:05

Tỉnh Quảng Nam khẳng định đây là một trong những dự án quan trọng nhằm góp phần thực hiện thành công Quy hoạch tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đưa Quảng Nam thuộc nhóm dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực về công nghiệp ô tô và công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí.

Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Ðầu tư về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo BQL các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Công ty TNHH MTV Ðầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp và Ðô thị Chu Lai Truờng Hải (Công ty Chu Lai Trường Hải) và các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung hồ sơ dự án.

Quảng Nam nói gì về dự án Đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng?- Ảnh 1.

Khu công nghiệp Chu Lai - Trường Hải

UBND tỉnh Quảng Nam cho hay về chỉ tiêu sử dụng đất KCN của tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc đề xuất tháo gỡ vướng mắc liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại Báo cáo số 69/BC-UBND ngày 25/3/2024. Trên cơ sở các ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3112/BKHĐT-QLKKT ngày 24/4/2024 và Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 807/QHPTTNĐ-PQHĐĐ ngày 23/4/2024, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh và làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường để đảm bảo chỉ tiêu đất KCN cho các dự án KCN đã được cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các dự án mới theo quy định của pháp luật về đất đai và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Về phần diện tích khoảng 61,8ha đang thuộc dự án KCN Bắc Chu Lai của Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai (Cizidco). Nội dung này, UBND tỉnh Quảng Nam đã có ý kiến tại các văn bản số 7388/UBND-KTN ngày 19/10/2021 và số 3181/UBND-KTN ngày 20/5/2022, theo đó Cizidco đã thống nhất lập thủ tục điều chỉnh giảm diện tích của KCN Bắc Chu Lai để tạo điều kiện cho Công ty Chu Lai Trường Hải thực hiện dự án Đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng.

UBND tỉnh đã chỉ đạo BQL các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh đang thực hiện thủ tục lập và phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) KCN Bắc Chu Lai (quy mô 700ha), làm cơ sở để các nhà đầu tư thực hiện hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư, đề xuất dự án KCN mới theo quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Quảng Nam nói gì về dự án Đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng?- Ảnh 2.

Nguồn thu từ THACO chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách tại Quảng Nam

"Dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng (115ha) là một trong những dự án quan trọng của tỉnh Quảng Nam góp phần thực hiện thành công Quy hoạch tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đưa tỉnh Quảng Nam thuộc nhóm dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực về công nghiệp ô tô và công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí", UBND tỉnh Quảng Nam, nhấn mạnh về tầm quan trọng của dự án này trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Cũng theo UBND tỉnh Quảng Nam, thời gain qua, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan gấp rút, tích cực triển khai công tác lập Quy hoạch tỉnh, kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh và điều chỉnh chỉ tiêu đất KCN.

Vì vậy, UBND tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét ý kiến của Nhà đầu tư tại Công văn số 43/2024/CV-ĐTHT ngày 30/5/2024 để xử lý hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top