Aa

Quảng Nam: Tháng 9/2025, Khu đô thị An Phú phải hoàn thành dự án, nghiệm thu bàn giao

Thứ Ba, 25/06/2024 - 15:05

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị An Phú tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (TX. Điện Bàn).

Sau khi xem xét Báo cáo số 354/BC-SKHĐT ngày 18/8/2023 và Công văn số 1666/SKHĐT-QHTH ngày 14/6/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị An Phú tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (TX. Điện Bàn) và các văn bản liên quan, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị An Phú đến hết tháng 3/2025 triển khai thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại để tiếp tục triển khai thi công; Đến hết tháng 9/2025 triển khai thực hiện hoàn thành dự án, nghiệm thu bàn giao đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Quảng Nam: Tháng 9/2025, Khu đô thị An Phú phải hoàn thành dự án, nghiệm thu bàn giao- Ảnh 1.

Hàng loạt khu đô thị ở Điện bàn, Quảng Nam chưa hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, trong đó có Khu đô thị An Phú

UBND tỉnh Quảng Nam, nhấn mạnh việc điều chỉnh tiến độ dự án "nhằm tạo điều kiện cho chủ đầu tư triển khai các hồ sơ, thủ tục tiếp theo, đầu tư xây dựng hoàn thành toàn bộ dự án, nghiệm thu, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư hoặc rà soát, điều chỉnh các hồ sơ pháp lý của dự án để đảm bảo điều kiện nghiệm thu, đưa vào sử dụng, sớm kết thúc dự án".

UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty TNHH Đại Việt chịu trách nhiệm làm việc với UBND TX. Điện Bàn để rà soát, đánh giá khả năng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại để đề xuất theo một trong các phương án:

Trường hợp phần diện tích còn lại là hạ tầng khung đô thị, hạ tầng giao thông kết nối thì kiên quyết, áp dụng mọi biện pháp để giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo kết nối đồng bộ với hạ tầng chung của khu vực. Khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để tiếp tục triển khai thi công hoàn thành dự án.

Trường hợp không thể tiếp tục giải phóng mặt bằng, không thuộc phạm vi đầu tư hạ tầng khung đô thị, hạ tầng giao thông kết nối thì xem xét, đề xuất điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (1/500) theo hướng giữ lại chỉnh trang đô thị hoặc giữ nguyên Quy hoạch chi tiết (1/500), điều chỉnh quy mô dự án, bàn giao phần diện tích còn lại cho địa phương để thực hiện các dự án đầu tư công sau này, phần diện tích đất ở khai thác (nếu có) sẽ được dùng để bố trí tái định cư cho các dự án đầu tư công trên địa bàn.

Khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo của dự án đảm bảo đúng quy định pháp luật về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và pháp luật khác liên quan; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng dự án, kinh doanh bất động sản tại dự án.

Phối hợp chặt chẽ với UBND TX. Điện Bàn, đơn vị thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và các Phòng, đơn vị, địa phương liên quan thuộc TX. Điện Bàn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để được giao đất, hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên quan và tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công hoàn thành toàn bộ dự án đảm bảo tiến độ dự án.

Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng, quý, năm về tình hình thực hiện dự án; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai đối với nhà nước, chế độ báo cáo thuế theo đúng quy định và các quy định của pháp luật về đất đai, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn lao động đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; chấp hành các quy định của địa phương.

Lập tiến độ chi tiết dự án (bao gồm tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng; tiến độ đầu tư xây dựng dự án và kế hoạch bố trí vốn thực hiện) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TX. Điện Bàn làm cơ sở quản lý tiến độ và theo dõi việc triển khai thực hiện dự án theo quy định.

UBND tỉnh cũng giao UBND TX. Điện Bàn có trách nhiệm khẩn trương chỉ đạo các phòng, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp với chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ, giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo theo quy hoạch được duyệt và đảm bảo thời gian tiến độ đã được UBND tỉnh điều chỉnh, phát huy hiệu quả, mục tiêu dự án. Trường hợp đến hết tháng 3/2025 mà không hoàn thành công tác bồi thường giải phóng phần diện còn lại; phối hợp với chủ đầu tư để rà soát, đánh giá khả năng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý trên cơ sở Kế hoạch số 1892/KH-UBND ngày 19/3/2024 của UBND tỉnh để kết thúc dự án.

12 hộ dân không bàn giao mặt bằng cho dự án Khu nghỉ mát Malibu

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết do khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (đến nay vẫn còn vướng 12 hộ với diện tích 7.490m2 , bao gồm đất dự án và đất vệt 20m cây xanh phía Đông đường ĐT.603B chưa được giải phóng mặt bằng), ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên UBND tỉnh thống nhất chủ trương điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để giải quyết các hồ sơ pháp lý liên quan theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; xác định rõ thời gian hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại để đảm bảo sớm hoàn thành toàn bộ dự án. Trường hợp cần thiết, hướng dẫn Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas thực hiện thủ tục điều chỉnh quy mô dự án để đảm bảo hoàn thành, nghiệm thu, đưa vào khai thác, sử dụng toàn bộ dự án.

Đến hết tháng 12/2024, báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Trường hợp không thể hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án, phối hợp, làm việc với Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas để nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh các hồ sơ pháp lý, sớm kết thúc dự án.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top