Aa

Thành lập Ban soạn thảo thay thế Nghị định liên quan tới nhà ở và thị trường bất động sản

Việt Khoa
Việt Khoa tranvietkhoa1987@gmail.com
Thứ Ba, 22/06/2021 - 15:30

Bộ Xây dựng vừa có Quyết định về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 117 của Chính phủ về xây dựng, quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Theo Quyết định thành lập, Ban soạn thảo do ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Trưởng ban; ông Bùi Xuân Dũng, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng làm Phó trưởng ban cùng 12 thành viên là đại diện của Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ Xây dựng, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.

Tổ biên tập do ông Bùi Xuân Dũng, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng làm Tổ trưởng; ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng làm Tổ phó cùng 15 thành viên là đại diện các Bộ ngành liên quan.

quyết định
Quyết định 717/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng sẽ thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập thay thế Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Về chức năng, Ban soạn thảo cùng 12 thành viên có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 54 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Điều 26, 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban soạn thảo và có nhiệm vụ quy định tại Điều 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu, biên soạn và hoàn chỉnh dự thảo Nghị định.

Ban soạn thảo và Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi Nghị định được Chính phủ ban hành, quyết định có hiệu lực từ ngày 16/6/2021.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top