Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Hiện thực hoá các giải pháp phát triển công trình xanh tại Việt Nam

Hiện thực hoá các giải pháp phát triển công trình xanh tại Việt Nam

Trước những thách thức lớn của quá trình đô thị hóa thì phát triển công trình xanh là giải pháp giúp kiến trúc Việt Nam phát triển bền vững, có bản sắc và thân thiện với môi trường.


TOP