Công trình Xanh

Độc lạ với kiến trúc giải tỏa kết cấu - Deconstructivism

Độc lạ với kiến trúc giải tỏa kết cấu - Deconstructivism

Deconstructivism trên thực tế không phải là một phong cách mới, cũng không phải là tiên phong để thay đổi kiến trúc hay xã hội. Nó không tuân theo quy tắc hoặc có tính thẩm mỹ cụ thể nào...

Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam

TOP