Công trình Xanh

Cần quan tâm đến thiết kế đô thị

Cần quan tâm đến thiết kế đô thị

Các nhà quản lý đô thị chưa áp dụng thiết kế đô thị thành một công cụ quản lý dẫn đến nảy sinh nhiều vấn đề như vỉa hè bị lấn chiếm, nhà xây không theo trật tự, biển quảng cáo lộn xộn,...

Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam

TOP