Aa

Lỗ lũy kế đến năm 2023 âm hơn 302 tỷ, Coma 18 trông đợi vào dự án Kim Thành

Thứ Tư, 17/04/2024 - 06:04

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty cổ phần Coma 18 (mã CIG - sàn HOSE) ghi nhận mức âm 7,212 tỷ đồng. Coma 18 đặt kỳ vọng dự án Kim Thành sẽ giúp Công ty khắc phục tình trạng lỗ lũy kế hơn 302 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế âm liên tiếp 2 năm, HOSE đưa cổ phiếu Coma 18 vào diện kiểm soát

Trải qua năm 2023 với nhiều biến động, không ít các doanh nghiệp lao đao trước tình cảnh kinh doanh bết bát, lợi nhuận ghi nhận con số âm. Công ty cổ phần Coma 18 cũng không nằm ngoài “vòng xoáy” khó khăn đó.

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2023, Coma 18 đạt 66,138 tỷ đồng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, trong khi đó, năm 2022, công ty này đạt mức 83,224 tỷ đồng. Như vậy, doanh thu thuần năm 2023 đã giảm hơn 20,5% so với năm ngoái và chỉ đạt 55,115% so với kế hoạch đề ra năm 2023 là 120 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2023 của Coma 18 là âm hơn 1 tỷ đồng, tuy nhiên, điều này cũng đã tiến triển hơn so với năm 2022 khi ghi nhận con số âm hơn 6,8 tỷ.

Kết quả kinh doanh không mấy khả quan góp phần ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp này. Coma 18 đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 20 tỷ đồng, tuy nhiên đến cuối năm kết quả là âm 7,198 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là âm 7,212 tỷ đồng. Đáng chú ý, năm 2022, Coma 18 cũng ghi nhận con số âm 6,656 tỷ đồng.

Lỗ lũy kế đến năm 2023 âm hơn 302 tỷ, Coma 18 trông đợi vào dự án Kim Thành- Ảnh 1.

Coma 18 đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 20 tỷ đồng, tuy nhiên đến cuối năm kết quả là âm 7,198 tỷ đồng.

Số lỗ lũy kế từ năm 2022 chuyển sang là âm hơn 294 tỷ đồng. Lỗ lũy kế tính đến ngày 31/12/2023 là âm hơn 302 tỷ đồng. Do vậy, việc chia cổ tức cho cổ đông không được thực hiện và số lỗ lũy kế này sẽ được bù đắp từ lợi nhuận sau thuế các năm kế tiếp.

Tính đến hết ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Coma 18 là gần 700 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá trị tài sản dở dang dài hạn đang chiếm đến hơn 17,5% tổng tài sản, đạt mức 122,8 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh trầm lắng và kết quả thu về chưa đạt kế hoạch được Coma 18 giải thích là do công tác triển khai dự án đầu tư vẫn đang ở giai đoạn đầu (chưa phát sinh doanh thu), cùng với đó là những áp lực từ việc phải chi trả các khoản nợ ngân sách, nợ ngân hàng, đối tác, nợ BHXH… tồn đọng từ nhiều năm trước.

Trước tình hình đó, ngày 04/04, HOSE đồng thời đưa ra 2 quyết định đối với cổ phiếu CIG. Thứ nhất, HOSE đưa cổ phiếu CIG vào diện bị cảnh báo từ ngày 11/04 do tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với BCTC hợp nhất năm 2023 của Công ty.

Thứ hai, HOSE chuyển cổ phiếu CIG từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát từ ngày 11/04 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán trong 2 năm gần nhất (2022 và 2023) là số âm.

Lỗ lũy kế đến năm 2023 âm hơn 302 tỷ, Coma 18 trông đợi vào dự án Kim Thành- Ảnh 3.

Ngày 04/04, HOSE đồng thời đưa ra 2 quyết định đối với cổ phiếu CIG.

Kỳ vọng dự án Kim Thành giúp Công ty khắc phục lỗ lũy kế hơn 302 tỷ đồng

Sau khi nhận được thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Coma 18 đã có văn bản giải trình. Phía Coma 18 cho biết, cơ sở của ý kiến kiểm toán cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ là lỗ lũy kế, các khoản nợ thuế và nợ ngân hàng đến thời điểm 31/12/2023 chủ yếu phát sinh từ giai đoạn trước khi doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Thứ nhất, lỗ lũy kế của CIG tại ngày 31/12/2023 chủ yếu do giá vốn các công trình thi công và trích lập dự phòng phải thu từ các công trình trước giai đoạn cổ phần hóa.

Thứ hai, các khoản nợ thuế và phạt chậm nộp thuế đến 31/12/2023 là gần 13 tỷ đồng. Các khoản nợ thuế và phạt chậm nộp này phát sinh từ khoản nợ thuế tồn đọng từ giai đoạn là doanh nghiệp có vốn nhà nước (năm 2016 trở về trước) là hơn 50 tỷ đồng. Sau giai đoạn cổ phần hóa, Công ty đã thanh toán nghĩa vụ với cơ quan thuế từ năm 2016 đến tháng 3/2024 hơn 62 tỷ đồng. Hiện công ty còn nợ thuế hơn 13 tỷ đồng.

Thứ ba, khoản vay quá hạn thanh toán chủ yếu của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam phát sinh trong giai đoạn trước khi cổ phần hóa. Công ty và Ngân hàng đã thống nhất về phương án tái cấu trúc khoản nợ, đồng thời các bên đang tích cực phối hợp để thực hiện theo lộ trình về phương án trả nợ đối với khoản nợ vay này.

CIG cho biết, hiện nay các nguồn thu thường xuyên của Công ty các năm đủ đảm bảo vốn lưu động cho các hoạt động thường xuyên.

Lỗ lũy kế đến năm 2023 âm hơn 302 tỷ, Coma 18 trông đợi vào dự án Kim Thành- Ảnh 4.

Các nguồn thu thường xuyên của Công ty Cổ phần Coma 18.

Để khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát và cảnh báo, Coma 18 cho biết đang tích cực tái cấu trúc hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động trong lĩnh vực xây lắp và mở rộng các lĩnh vực khác. Đồng thời, Công ty còn tích cực chủ động thu hồi các khoản công nợ, chủ động đàm phán với nhà cung cấp, lên phương án cơ cấu khoản công nợ.

Về phương án khắc phục lỗ lũy kế của Công ty, ban lãnh đạo quyết liệt chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024, đồng thời phối hợp với UBND tỉnh Hải Dương, UBND Huyện Kim Thành, Ban Quản Lý KCN đưa dự án KCN Kim Thành – Hải Dương đi vào hoạt động. Dự kiến khi dự án này đi vào hoạt động chính thức, Công ty sẽ không còn lỗ lũy kế và sẽ tiến hành chia cổ tức cho các cổ đông.

Đặc biệt, Coma 18 phấn đấu hoàn thành giai đoạn I dự án Khu công nghiệp Kim Thành Hải Dương. Hiện dự án đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng và chuẩn bị thi công xây dựng hạ tầng. Công ty đã giải ngân vào dự án KCN Kim Thành là 168 tỷ đồng. Trong đó, tiền giải phóng mặt bằng đã chuyển cho Ban đền bù giải phóng mặt bằng huyện Kim Thành – Hải Dương là 159 tỷ đồng (căn cứ theo số liệu kế toán tại thời điểm 25/3/2024).

Lợi ích thu được từ KCN Kim Thành được dùng để thanh toán các khoản công nợ tồn đọng và động lực để Công ty trong giai đoạn tới. Ngoài ra, khi dự án đi vào hoạt động, nguồn thu hàng năm từ phí quản lý và vận hành sau khi đã trừ đi chi phí quản lý dự kiến là 40 tỷ đồng/năm.

Dự kiến thu 250 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Tại tờ trình gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, công ty Coma 18 cho biết sẽ tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Dự kiến số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ là 25 triệu cổ phiếu, dành cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu, dự kiến Coma 18 thu về 250 tỷ đồng từ đợt chào bán tối đa.

Đợt chào bán cổ phiếu này nhằm bổ sung 175 tỷ đồng vốn thực hiện dự án Khu công nghiệp Kim Thành tỉnh Hải Dương và trả nợ 75 tỷ đồng vay Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán với tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 79,26%.

Lỗ lũy kế đến năm 2023 âm hơn 302 tỷ, Coma 18 trông đợi vào dự án Kim Thành- Ảnh 5.

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ.

Năm 2024, Công ty đặt mục tiêu tập trung triển khai dự án trọng điểm KCN Kim Thành - Hải Dương, đồng thời hợp tác, liên danh triển khai các dự án với hy vọng mang lại sự thay đổi và phát triển lớn cho công ty. Coma 18 đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 đạt 150 tỷ đồng, thu về lợi nhuận 15 tỷ đồng.

Dự kiến, Công ty cổ phần Coma 18 sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 26/4 sắp tới tại Hà Nội.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top