Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

44 TRIỆU M2 LÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN SÀN NHÀ Ở TP. HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Ứng xử khi nợ xấu vượt 3%

Ứng xử khi nợ xấu vượt 3%

Đại dịch Covid-19 lại đưa ngân hàng phải đối diện với bài toán xử lý nợ xấu đã từng xảy ra nhiều lần trong quá khứ.


TOP