TS. Huỳnh Thanh Điền

Thấy gì từ hiện tượng doanh nghiệp "một mình một ngựa" đăng ký đấu thầu dự án?

Thấy gì từ hiện tượng doanh nghiệp "một mình một ngựa" đăng ký đấu thầu dự án?

Nhận định thị trường

Tình trạng dự án nghìn tỷ chỉ thu hút một doanh nghiệp đăng ký đã và đang diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương hiện nay. Thực tế này không chỉ cho thấy các bất cập trong công tác mời gọi đầu tư của địa phương mà còn gây ra nhiều hệ luỵ trong việc phát triển dự án, thu ngân sách.

Lên đầu trang
Top