TS. Trần Xuân Lượng

TS. Trần Xuân Lượng

Bài viết mới nhất từ TS. Trần Xuân Lượng
Với Luật Đất đai mới thông qua, doanh nghiệp nào "trong như pha lê" đương nhiên sẽ có lợi

Với Luật Đất đai mới thông qua, doanh nghiệp nào "trong như pha lê" đương nhiên sẽ có lợi

Nghiên cứu - Phản biện

Đó là nhận định của ông Trần Xuân Lượng, Tiến sĩ Chuyên ngành Bất động sản - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân khi trao đổi với PV Reatimes về những tác động của Luật Đất đai mới vừa được thông qua đến thị trường bất động sản trong thời gian tới.

Lên đầu trang
Top