Khánh Hòa triển khai gần 2.000 phòng khách sạn làm nơi cách ly Covid-19

Khánh Hòa triển khai gần 2.000 phòng khách sạn làm nơi cách ly Covid-19

Trước yêu cầu phòng chống dịch Covid-19, ngày 4/8, Sở Y tế Khánh Hòa trưng dụng 11 khách sạn để làm cơ sở cách ly phòng chống dịch có thu phí cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia và nhà quản lý doanh nghiệp.

Thương hiệu nổi bật

TOP