Reatimes.vn

Đồng Nai tăng cường xử lý các trường hợp lấn chiếm đất công

Đồng Nai tăng cường xử lý các trường hợp lấn chiếm đất công

Do quản lý chưa chặt chẽ, chưa phát hiện, xử lý kịp thời đã dẫn đến nhiều trường hợp lấn chiếm, tranh chấp đất công làm phá vỡ quy hoạch địa phương và gây lãng phí nguồn lực đất đai tại Đồng Nai.


TOP