Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân: Kinh nghiệm từ quốc tế

Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân: Kinh nghiệm từ quốc tế

Chính phủ đang từng bước triển khai thực hiện Chương trình phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) trên cả nước, tạo điều kiện tiếp cận chỗ ở tốt hơn cho đối tượng có thu nhập thấp.


TOP