Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Tọa đàm và GLTT: Giải mã các kênh đầu tư hiệu quả và bền vững trong bối cảnh hiện nay

Tọa đàm và GLTT: Giải mã các kênh đầu tư hiệu quả và bền vững trong bối cảnh hiện nay

Chiều 29/9, dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Reatimes và VIRES tổ chức Tọa đàm và GLTT: Giải mã các kênh đầu tư hiệu quả và bền vững trong bối cảnh hiện nay.


TOP