Reatimes.vn

Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến Đầu tư Bất động sản Việt Nam kí thỏa thuận hợp tác với Công ty Harmony and Happy Talents

Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến Đầu tư Bất động sản Việt Nam kí thỏa thuận hợp tác với Công ty Harmony and Happy Talents

Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến Đầu tư Bất động sản Việt Nam đã tổ chức cho các doanh nghiệp hai bên kết nối, trao đổi và tìm kiếm đối tác đang có nhu cầu đầu tư các sản phẩm bất động sản tại Việt Nam.


TOP