Dự án

Lựa chọn đấu thầu quốc tế cho dự án nhà máy điện khí LNG tại Cẩm Phả

Lựa chọn đấu thầu quốc tế cho dự án nhà máy điện khí LNG tại Cẩm Phả

Quảng Ninh đang kêu gọi đầu tư vốn ngoài ngân sách vào dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh với tổng số vốn đầu tư gần 2 tỷ USD.

Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam

TOP