Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Ngành xây dựng: Kỳ vọng từ tiến độ đầu tư công và nút thắt thị trường BĐS được tháo gỡ

Ngành xây dựng: Kỳ vọng từ tiến độ đầu tư công và nút thắt thị trường BĐS được tháo gỡ

MASVN vẫn kỳ vọng tích cực vào tăng trưởng của cổ phiếu ngành xây dựng khi nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng và bất động sản dân cư tại Việt Nam vẫn rất lớn.


TOP