Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Chính sách đất đai

3 vấn đề bất cập trong quá trình thực hiện các thủ tục về đất đai

3 vấn đề bất cập trong quá trình thực hiện các thủ tục về đất đai

Trong quá trình thực hiện các thủ tục về đất đai, có 3 vấn đề bất cập phổ biến cho thấy sự cần thiết phải thay đổi Luật Đất đai để phù hợp với thực tiễn.


TOP