Reatimes.vn

Cán bộ cố tình sai hay không tài nào… làm đúng?!

Cán bộ cố tình sai hay không tài nào… làm đúng?!

Việc thiếu một hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ dẫn đến những chiều hướng xấu trong thực thi, đưa quy định pháp luật vào đời sống.


TOP