Reatimes.vn

CEO Xanh Lưu Thị Thanh Mẫu và sứ mạng chuyển giao giá trị cho tương lai

CEO Xanh Lưu Thị Thanh Mẫu và sứ mạng chuyển giao giá trị cho tương lai

Đã hơn 10 năm tôi tham gia vào bất động sản, những doanh nghiệp, doanh nhân để lại ấn tượng không nhiều. Duy nhất chỉ có một doanh nghiệp mang lại cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc, từ hoài nghi cho đến cảm phục.


TOP