Doanh nhân đồng hành cùng Dân tộc

"Bầu" Hiển và khát vọng định vị chân dung Việt Nam trên bản đồ thế giới

"Bầu" Hiển và khát vọng định vị chân dung Việt Nam trên bản đồ thế giới

Khát vọng đó, dưới góc nhìn của PGS. TS. Trần Đình Thiên, là khát vọng của một doanh nhân - dân tộc điển hình, hướng đến tầm nhìn đưa T&T vào Top 50 doanh nghiệp hàng đầu châu Á.

Thương hiệu nổi bật

TOP