Reatimes.vn

Luật chồng chéo hình thành “bẫy” rủi ro cho doanh nghiệp

Luật chồng chéo hình thành “bẫy” rủi ro cho doanh nghiệp

Sự chồng chéo giữa các luật chuyên ngành đất đai, xây dựng, đầu tư, không chỉ gây khó khăn trong quản lý Nhà nước, mà còn hình thành các "bẫy", chỉ cần doanh nghiệp “sơ sểnh” một chút sẽ gặp rủi ro sai phạm.


TOP