Rea Magazine

Đánh thức tiềm năng du lịch từ phế tích ở Ba Vì: Cẩn trọng kẻo “cáo gửi chân”

Đánh thức tiềm năng du lịch từ phế tích ở Ba Vì: Cẩn trọng kẻo “cáo gửi chân”

Càng có nhiều lý do thuyết phục về sự cần thiết đánh thức tiềm năng du lịch ở Ba Vì thì càng dấy lên những lo ngại về "sức khỏe" của vườn quốc gia này.

Thương hiệu nổi bật

TOP