Rea Magazine

Doanh nhân Lê Viết Hải – Lấy nhân ái để phục vụ!

Doanh nhân Lê Viết Hải – Lấy nhân ái để phục vụ!

Hoà Bình là minh chứng thể hiện sự tự tin của dân tộc Việt Nam. Lê Viết Hải đã góp phần tạo ra sự tự tin cho ngành xây dựng, từ đó có thể nhân lên, truyền sự tự tin cho cả thế hệ trẻ, cho dân tộc.

Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam

TOP