Rea Magazine

Kiến tạo không gian công cộng – “Nghĩ lớn, làm vừa sức và hành động ngay”

Kiến tạo không gian công cộng – “Nghĩ lớn, làm vừa sức và hành động ngay”

Năm 1950, Jane Jacob nhận định rằng các không gian công cộng là linh hồn của đô thị, là nơi bộc lộ văn hóa và truyền thống, là nơi con người được giao lưu và chia sẻ một cách tự nhiên nhất.

Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam

TOP