Reatimes.vn

Đề xuất thế chấp quyền sử dụng đất cho tổ chức nước ngoài

Đề xuất thế chấp quyền sử dụng đất cho tổ chức nước ngoài

Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhiều ý kiến đề xuất cho phép DN được thế chấp tài sản trên đất cho tổ chức kinh tế nước ngoài nhằm tăng cơ hội tiếp cận vốn vay, kích thích dòng vốn đầu tư đổ mạnh vào BĐS.


TOP