Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Giải pháp tháo gỡ nút thắt phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân - Những đề xuất về chính sách

Giải pháp tháo gỡ nút thắt phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân - Những đề xuất về chính sách

Vấn đề nhà ở đang là nhu cầu bức thiết nhất đối với công nhân lao động. Thực tế còn số lượng lớn công nhân, đặc biệt là công nhân KCN, KCX chưa có nhà ở, trong khi số lượng NƠXH, khu lưu trú cho công nhân còn thấp.


TOP