Tiêu điểm

Cần có một cuộc “lột xác” quyết liệt!

Cần có một cuộc “lột xác” quyết liệt!

Sở TNMT TP.HCM đã mặc nhiên tước bỏ những quyền lợi quan trọng của người dân ở hàng trăm dự án. Họ vừa bị chậm cấp sổ hồng, lại vừa phải “gồng mình” gánh tất cả quyền lợi an sinh xã hội mà đáng lẽ đương nhiên được hưởng.

Thương hiệu nổi bật

TOP