Tiêu điểm

TP.HCM “ưu ái” doanh nghiệp, làm trái Nghị định 99?

TP.HCM “ưu ái” doanh nghiệp, làm trái Nghị định 99?

Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định, nhà đầu tư phải có quyền sử dụng đất ở hợp pháp mới được công nhận chủ đầu tư theo hình thức chỉ định. Tuy nhiên, nhiều dự án vẫn được TP.HCM “ưu ái”, làm trái Nghị định này?

Thương hiệu nổi bật

TOP